Trang toanlop2.com

Mang đến những tài liệu hay và hữu ích nhất cho các bạn học sinh khối lớp 2 !

29/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 18

giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 18

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3, 4, 5 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 18Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 4 =                         9 + 3 =                         9 + 2 =                           6 + 9 =
9 + 6 =                         9 + 5 =                         9 + 9 =                           5 + 9 =
9 + 8 =                         9 + 7 =                         9 + 1 =                           2 + 9 =
Giải:
9 + 4 = 13                    9 + 3 = 12                    9 + 2 = 11                      6 + 9 = 15
9 + 6 = 15                    9 + 5 = 14                    9 + 9 = 18                      5 + 9 = 14
9 + 8 = 17                    9 + 7 = 16                    9 + 1 = 10                      2 + 9 = 11
giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 18

Bài 3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

9 + 9 ... 19                 9 + 8 ... 8 + 9                      9 + 5 ... 9 + 6
9 + 9 ... 15                 2 + 9 ... 9 + 2                      9 + 3 ... 9 + 2
Giải:
9 + 9 < 19                 9 + 8 = 8 + 9                       9 + 5 < 9 + 6
9 + 9 > 15                 2 + 9 = 9 + 2                       9 + 3 > 9 + 2

Bài 4. Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt
Gà trống: 19 con
Gà mái : 25 con
Có tất cả : ... con?
Giải
Số gà trong sân có tất cả là
19 + 25 = 44 (con gà)
Đáp số : 44 con gà

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?
A. 3 đoạn thẳng
B. 4 đoạn thẳng
C. 5 đoạn thẳng
D. 6 đoạn thẳng
Giải
Khoanh vào chữ D.

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 17

giai bai tap 1 2 3 sach giao khoa toan 2 trang 17

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 17

Bài 3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt
Lớp 2A : 29 học sinh
Lớp 2B : 25 học sinh
Có tất cả : ... học sinh?

Giải

Số học sinh hai lớp có tất cả là:
29 + 15 = 54 (học sinh)
Đáp số : 54 học sinh.

28/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán 2 trang 16

giai bai tap 1 2 3 sach giao khoa toan 2 trang 16

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 16


giai bai tap 1 2 3 sach giao khoa toan 2 trang 16

giai bai tap 1 2 3 sach giao khoa toan 2 trang 16Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 15

giai bai tap 1 2 3 4 sach giao khoa toan 2 trang 15

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3, 4 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 15
Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 3 = 9 + 6 = 9 + 8 = 9 + 7 = 9 + 4 =
3 + 9 = 6 + 9 = 8 + 9 = 7 + 9 = 4 + 9 =

Giải

9 + 3 = 12 9 + 6 = 15 9 + 8 = 17 9 + 7 = 16 9 + 4 = 13
3 + 9 = 12 6 + 9 = 15 8 + 9 = 17 7 + 9 = 16 4 + 9 = 13

Bài 2. Tính:

9 + 2 = 11
9 + 8 = 17
9 + 9 = 18
7 + 9 = 16
5 + 9 = 14

Bài 3. Tính:

9 + 6 + 3 = 9 + 4 + 2 =
9 + 9 + 1 = 9 + 2 + 4 =

Giải

9 + 6 + 3 = 18 9 + 4 + 2 = 15
9 + 9 + 1 = 19 9 + 2 + 4 = 15

Bài 4. Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

Tóm tắt:
Có : 9 cây táo
Thêm : 6 cây táo
Tất cả có: ... cây táo?

Giải

Trong vườn có tất cả:
9 + 6 = 15 (cây táo)
Đáp số: 15 cây táo.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 14

giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 14

GIẢI BÀI TẬP 1, 2, 3, 4, 5 SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 14
Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 7 + 3 + 4 =
9 + 1 + 8 = 8 + 2 + 1 = 7 + 3 + 6 =

Giải

9 + 1 + 5 = 15 8 + 2 + 6 = 16 7 + 3 + 4 = 14
9 + 1 + 8 = 18 8 + 2 + 1 = 11 7 + 3 + 6 = 16
giai bai tap 1 2 3 4 5 sach giao khoa toan 2 trang 14

Bài 4. 

Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt
Nữ : 14 học sinh
Nam : 16 học sinh
Tất cả có : .... học sinh?

Giải

Số học sinh của cả lớp là:
14 + 16 = 30 (học sinh)
Đáp số : 30 học sinh

Bài 5. Số?

Giải
Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm

Tổng hợp các bài toán hình học có trong đề thi toán AMC các năm phần 1

tong hop cac bai toan hinh hoc co trong de thi toan amc cac nam phan 1

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC CÓ TRONG ĐỀ  THI TOÁN AMC CÁC NĂM PHẦN 1
 

Dowload tài liệu: Tổng hợp các bài toán hình học có trong đề thi toán AMC các năm phần 1

Xem thêm: Đề thi toán amc các năm

27/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 13

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 13


Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 13

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 13


Bài 2. 

Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?
Tóm tắt:
Nhà Mai có: 22 con gà
Nhà Lan có: 18 con gà
Tất cả có: .... con gà?

Giải

Số gà cả hai nhà nuôi được là:
22 + 18 = 40 (con gà)
Đáp số: 40 con gà.

Bài 3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

19 + 1 = 20

Giải

Có thể viết 5 phép cộng như sau:
18 + 2 = 20;
14 + 6 = 20;
17 + 3 = 20;
13 + 7 = 20;
16 + 4 = 20.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 12

giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan 2 trang 12

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 12


Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + ... = 10                   8 + ... = 10                   7 + ... = 10                      5 + ... = 10
1 + ... = 10                   2 + ... = 10                   3 + ... = 10                     10 = 5 + ...
10 = 9 + ...                  10 = 8 + ...                    10 = 7 + ...                     10 = 6 + ...
10 = 1 + ...                  10 = 2 + ...                    10 = 3 + ...                     10 = ... + 8

Giải

9 + 1 = 10                  8 + 2 = 10                      7 + 3 = 10                        5 + 5 = 10
1 + 9 = 10                  2 + 8 = 10                      3 + 7 = 10                        10 = 5 + 5
10 = 9 + 1                 10 = 8 + 2                       10 = 7 + 3                        10 = 6 + 4
10 = 1 + 9                 10 = 2 + 8                       10 = 3 + 7                        10 = 2 + 8
giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan 2 trang 12

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 = 9 + 1 + 2 =
6 + 4 + 8 = 4 + 6 + 1 =
5 + 5 + 5 = 2 + 8 + 9 =

Giải

7 + 3 + 6 = 16 9 + 1 + 2 = 12
6 + 4 + 8 = 18 4 + 6 + 1 = 11
5 + 5 + 5 = 15 2 + 8 + 9 = 19
giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan 2 trang 12

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toan 2 trang 11


giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk toan 2 trang 11

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toan 2 trang 11

Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Giải

62 = 60 + 2
99 = 90 + 9
87 = 80 + 7
39 = 30 + 9
85 = 80 + 5

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk toan 2 trang 11

Bài 4. 

Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Giải

Số quả cam chị hái được là
85 - 44 = 41 (quả cam)
Đáp số: 41 quả cam.

Bài 5.

1dm = ... cm; 10cm = ... dm
Giải
1dm = 10cm; 10cm = 1dm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 10, 11

giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan lop 2 trang 10 11

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 10, 11

Bài 1. Viết các số:

a) Từ 40 đến 50; b) Từ 68 đến 74; c) Tròn chục và bé hơn 50.

Giải

a) 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
b) 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.
c) 10, 20, 30, 40.

Bài 2. Viết:

a) Số liền sau của 59; b) Số liền sau của 99
c) Số liền trước của 89; d) Số liền trước của 1
e) Số lớn hơn 74 và bé hơn 76; g) Số lớn hơn 86 và bé hơn 89.

Giải

a) 60 b) 100
c) 88 d) 0
d) 75 g) 87, 88

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 32 + 43; 87 - 36; 21 + 57
b) 96 - 42; 44 + 34; 53 - 10.

Giải:

giai bai tap 1 2 3 4 sgk toan lop 2 trang 10 11

Bài 4. 

Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát, lớp 2B có 21 học sinh đang tập hát. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh đang tập hát?

Giải

Số học sinh đang học hát ở cả hai lớp là
18 + 21 = 39 (học sinh)
Đáp số: 39 học sinh

26/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toan 2 trang 10


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toan 2 trang 10Bài 1. Tính:

88 – 36 = 52
49 – 15 = 34
64 – 44 = 20
96 – 12 = 84
57 – 53 = 4

Bài 2. Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =
60-40 =
90 - 10 - 20 =
90-30 =
80 - 30 - 20 =
80-50 =

Giải 

60 - 10 - 30 = 20
60 - 40 = 20
90 - 10 - 20 = 60
90 - 30 = 60
80 - 30 - 20 = 30
80 - 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ lần luợt là :

a) 84 và 31; b) 77 và 53; c) 59 và 19.

Giải

a) 84 – 31 = 53
b) 77 – 33 = 44
c) 59 – 19 = 40

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Giải

Độ dài mảnh vải còn lại là
9 - 5 = 4 (dm)
Đáp số: 4dm

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?
A. 24 cái ghế B. 48 cái ghế C. 60 cái ghế D. 64 cái ghế.

Giải

Chọn C

Giải bài 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 9

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 9


Giải bài 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 9


giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 9


Bài 3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Giải
Đoạn dây còn lại dài  
8 - 3 = 5 dm
Đáp số 5dm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 8


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sgk toán 2 trang 8

Bài 1

a) 10cm = ... dm;   1dm = ... cm
b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm
c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.
Giải
a) 10cm = 1dm;         1dm = 10cm
b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm
c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

Bài 2. 

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.
b) 2dm = ... cm
Giải
a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm
b) 2dm = 20cm
Bài 3.
a) 1dm = ... cm          3dm = ... cm            8dm = ... cm
2dm = ... cm              5dm = ... cm            9dm = ... cm
b) 30cm = ... dm        60cm = ... dm          70cm = ... dm
Giải
a) 1dm = 10cm          3dm = 30cm            8dm = 80cm
2dm = 20cm              5dm = 50cm            9dm = 90cm
b) 30cm = 3dm        60cm = 6dm          70cm = 7dm

Bài 4. Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Giải
- Độ dài các bút chì là 16cm
- Độ dài gang tay của mẹ là 2dm
- Độ dài bước chân của Khoa là 30cm
- Bé Phương cao 12dm

Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 7

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 7


Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 7


giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 7

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 7

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 7

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toán 2 trang 6

giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk toan 2 trang 6


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sgk toán 2 trang 6


giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk toan 2 trang 6


giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk toan 2 trang 6


Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 5

giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 5

Giải bài tập 1, 2, 3 sgk toán 2 trang 5


giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 5


giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 5


giai bai tap 1 2 3 sgk toan 2 trang 5


25/12/2017

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 4

giai bai tap 1 2 3 4 sach giao khoa toan 2 trang 4


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán 2 trang 4


giai bai tap 1 2 3 4 sach giao khoa toan 2 trang 4

giai bai tap 1 2 3 4 sach giao khoa toan 2 trang 4

giai bai tap 1 2 3 4 sach giao khoa toan 2 trang 4

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 3 sách giáo khoa toán lớp 2

giai bai tap 1 2 3 4 sgk trang 3 toan lop 3


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 3 sách giáo khoa toán lớp 3


giai bai tap 1 2 3 4 sgk trang 3 toan lop 3

giai bai tap 1 2 3 4 sgk trang 3 toan lop 3

giai bai tap 1 2 3 4 sgk trang 3 toan lop 3

22/12/2017

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1, SỐ 6

de thi hoc ki 1 toan 2Download tài liệu: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1, SỐ 2