Trang toanlop2.com

Mang đến những tài liệu hay và hữu ích nhất cho các bạn học sinh khối lớp 2 !

26/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2014- 2015


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014- 2015

Mời quý bạn đọc theo dõi tiếp đề thi violympic lớp 2 vòng 17.
Dowload tài liệu: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2014- 2015.

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 16 NĂM 2014- 2015.


Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc đề thi violympic toán lớp 2 năm 2014- 2015


violympic toan lop 2

violympic toan lop 2

Dowlaod tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2014- 2015.

24/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 : Vòng 15 năm 2014- 2015

Bài 1: Cóc vàng tài ba

1, Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 7 tuổi. Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 4 năm nữa?
2, Tìm a biết a : 5 = 9
3, Tìm a biết a : 5 + 47 = 52
4, Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được tất cả 5 túi và vừa hết số gạo? Hỏi số gạo đem chia là bao nhiêu kg?
5, Hiện nay anh 31 tuổi em 24 tuổi .Tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
6, Có một số lượng gạo, nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi. Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?
7, Bình có nhiều hơn An 12 viên bi. Nếu Bình cho An 3 viên bi thì bây giờ Bình nhiều hơn An ...........viên bi.
8, Người ta đem đựng một số lít dầu vào các can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 5 lít thì được tất cả 9 can và còn thừa lại 4 lít. Tính tổng số dầu đó?
9,Tìm số bé nhất mà khi đem 3 nhân với số đó được kết quả vẫn lớn hơn 22.
10,Tìm số lớn nhất mà khi đem 5 nhân với số đó được kết quả vẫn nhỏ hơn 40.

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

1, Một người mua 7 bông hồng, giá mỗi bông hồng là 4.000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu nghìn đồng?........
2, Hồng và Hà mỗi người có một số con tem. Biết sau khi Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 10 con tem. Hỏi lúc đầu Hồng hơn Hà bao nhiêu con tem ?........
3, 5 x ...... + 18 = 29 + 34
4, 5 x 5 +....... = 4 x 7 + 43
5,Hai anh em mỗi người có một số viên bi. Biết nếu anh cho em 12 viên bi thì số bi của anh sẽ ít hơn số bi của em 6 viên ? Hỏi anh có nhiều hơn em bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1, An và Bình chia nhau 24 chiếc nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 14. Vậy Bình đã lấy bao nhiêu cái nhãn vở? .......
2,Có một túi kẹo, sau khi chia cho 9 em mỗi em 4 cái thì còn lại 44 cái. Hỏi ban đầu túi kẹo có bao nhiêu chiếc? ........
3,Dũng có 25 viên bi gồm các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại 5 viên? Hỏi Dũng có bao nhiêu bi vàng ?.....
4, Có một số gạo, nếu đem chia đều vào các túi, mỗi túi 3kg thì được 6 túi và còn thừa 2kg? Hỏi số gạo đó đem đựng vào các túi 4kg thì được bao nhiêu túi?....
5, Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các số 0, 2, 3, 7?.......
6,Tùng có 30 viên bi. Tùng cho Toàn 5 viên bi rồi Toàn lại cho Nam 3 viên bi thì lúc này số bi của 3 bạn bằng nhau. Vậy lúc đầu Toàn có ... viên bi.
7, Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 28 và nhỏ hơn 83?......
8, Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 3 ?
9, Hiện nay bố Hà 45 tuổi , còn ông nội Hà 72 tuổi. Tính tổng số tuổi của ông nội Hà và bố Hà khi tuổi ông nội Hà bằng tuổi bố Hà hiện nay?..........
10, 5 x ...... + 17 = 90 – 48.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2014- 2015.

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 14 năm 2014- 2015

Bài 1: Đi tìm kho báu

1,Mỗi chiếc can đựng được 4 lít dầu. Hỏi 9 chiếc can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?........
2, Có một số lượng dầu, nếu thêm vào 1 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 can mỗi can 3 lít. Hỏi số lượng dầu ban đầu là bao nhiêu lít? .......
3, Lớp 2 B có 7 tổ học tập trong đó có 6 tổ mỗi tổ có 4 bạn còn 1 tổ có 3 bạn .Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?........
4,Nếu Mai cho Lan 7 bông hoa thì số hoa hai bạn bằng nhau .Vậy lúc đầu Lan ít hơn Mai bao nhiêu bông hoa? .......
5,Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tích hai chữ số bằng 4?.......
6,Số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 8 là số:.......
7,Tích của số 4 với số liền sau của số 8 là số ......
8,Tích của số 5 với số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số là số .....
9,Số bé nhất khi đem nhân với 3 được kết quả lớn hơn 25 là số ........
10,Số bé nhất khi đem nhân với 4 được kết quả lớn hơn 27 là số ........

Bài 2: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

violympic toan lop 2

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

1,Bốn bạn An ,Bình, Cường và Dũng mỗi bạn đều có 4 viên bi. Tính tổng số bi của 4 bạn ?.....
2,Mẹ chia đều 14 chiếc kẹo cho hai anh em .Vậy mỗi người được ......chiếc kẹo.
3,Số lớn nhất khi đem nhân với 3 được kết quả là 27 là số .......
4,Hòa có nhiều hơn Bình 19 viên bi. Hỏi nếu Hòa cho Bình 9 viên bi thì bây giờ Hòa nhiều hơn Bình mấy viên bi?......
5,Một người mua 5 quyển vở như nhau, giá mỗi quyển vở là 4000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu nghìn đồng?........
6,Mỗi túi gạo cân nặng 4 kg. Hỏi 6 túi gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg? ......
7,Mỗi con Bò có 6 cái chân. Hỏi đàn Bò có 7 con đếm được tất cả ....... cái chân.
8,Có một số lượng dầu ,nếu đựng vào mỗi can 3 lít thì được 8 can và còn thừa 1lít. Hỏi số lượng dầu đó là bao nhiêu lít?.....
9,Trong hình bên có ......... hình tam giác.
10,Trong hình dưới đây có ......... hình tứ giác.
violympic toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2014- 2015.

23/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 : Vòng 13 năm 2014- 2015

Bài 1: Tìm cặp số bằng nhau

violympic toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

1,Tích của hai thừa số 5 và 8 có kết quả là ( 48, 30, 50, 40 )
2, 4 x 9 + 60 = ........... ( 69, 96, 89, 79)
3,Tìm y biết 82 – y = 49 ( 43, 23, 53, 33 )
4,3 + 3 + 3 + 3 + 3 =..... ( 6 x 3, 3 x 6, 3 x 5, 3 x 9 )
5, 5dm x 8= ....... ( 40, 30, 35, 20 )
6, Số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị là ( 93, 62, 39, 82 )
7,An có nhiều hơn Tùng 12 viên bi. An cho Bình 5 viên bi thì An còn nhiều hơn Tùng ........viên bi. ( 10, 7, 2, 4 )
8, An và Hồng viết thư cho 4 bạn Hồng, Huệ, Cúc ,Mai. Tổng số bức thư hai bạn viết được là........ ( 16, 12, 8, 6 )
9,Tích của 4 với số lớn nhất có 1 chữ số. ( 40, 24, 33, 36)
10, 4 x 7 < ........ > 5 x 6 ( 29, 27, 30, 31 )

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

1,An mua 7 quyển vở như nhau, giá mỗi quyển là 4.000 đồng .Hỏi tất cả An phải trả bao nhiêu nghìn đồng?........
2,Một con bò có 4 cái chân .Hỏi một đàn bò 9 con thì có tất cả bao nhiêu cái chân? ........
3,Có 3 bạn mỗi bạn mua 2 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Hỏi ba bạn đã mua tất cả bao nhiêu viên bi ? ........
4,Mai có nhiều hơn Lan 8 quyển truyện. Hỏi nếu Mai cho Lan 2 quyển truyện thì bây giờ Mai còn nhiều hơn Lan bao nhiêu quyển truyện? ......
5,Có một số lượng dầu ,nếu thêm vào mỗi can 3 lít thì được 9 can và còn thừa 2 lít. Hỏi số lượng dầu đó là bao nhiêu lít?........
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 13 năm 2014- 2015.

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 12 năm 2014- 2015

Bài 1: Hoàn thành phép tính: điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

violympic toan lop 2

Bài 3:Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1, 5 x ..... = 45
2, 3 x 9 + 73 = ......
3, 3 x 8 + 47 = ......
4, 5 x 6 + 67 = ......
5, 5 x 8 - 23 = ......
6, 4 x 3 + 49 = ......
7, 5 x 7 - 29 = ......
8, Có 9 túi gạo trong đó có 8 túi như nhau mỗi túi đựng 4kg còn 1 túi đựng 5kg. Tính khối lượng của 9 túi gạo đó? .......
9,Có 5 can dầu trong đó có 4 can như nhau mỗi can đựng 4 lít còn 1 can đựng 3 lít.Tính số lượng dầu trong 5 can?........
10,Trong một phòng họp người ta cắm tất cả 8 lọ hoa. Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hồng đỏ và 3 bông hồng vàng. Hỏi 8 lọ hoa đó cắm tất cả bao nhiêu bông hồng đỏ và vàng? .......
Dowload đề thi: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2014- 2015.

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2014- 2015

violymoic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 11 năm 2014- 2015

Bài 1: Đi tìm kho báu

1,Tính 26 + 45 = ......
2, Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 13 là số:......
3, Tính 32kg + 29kg – 47 kg = ..... kg
4,Có hai can dầu, can bé đựng 18l,can to đựng 27l. Hỏi cả hai can đựng được tất cả bao nhiêu lít dầu?.....
5,Cho dãy số 3,6,9,12,15,......,21,24,27,30. Điền số còn thiếu
6,Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 4 là số:.......
7,Băng giấy xanh dài 75 cm, băng giấy đỏ ngắn hơn băng giấy xanh 29 cm. Hỏi băng giấy đỏ dài bao nhiêu cm......
8,Hai can dầu đựng tất cả 40l,can bé đựng 15l.Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu.....
9,An có 25 viên bi, nếu An cho Bình 4 viên bi thì số bi hai bạn bằng nhau.Hỏi trước khi cho Bình có bao nhiêu viên bi. ......
10,Trong một phép cộng có tổng bằng 32,biết rằng nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và tăng số hạng thứ hai thêm 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?.....

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1,Cho dãy số 4,8,12,16,20,24,28,..... điền số tiếp theo
2,Hai bao thóc nặng 100kg,bao thóc bé cân nặng 47kg. Hỏi bao thóc to nặng .....kg
3,Cho dãy số 5,10,15,20,25,30,35,40,..... điền số tiếp theo
4,Thùng hàng to cân nặng 65kg, thùng hàng bé nhẹ hơn thùng hàng to 38kg.Vậy cả hai thùng cân nặng......kg.
5,Thứ 4 tuần trước là ngày 14 thì thứ 6 tuần này là ngày ......
6,Hồng cho Hà 15 con tem thì số tem của Hồng và của Hà bằng nhau.Vậy trước khi cho thì Hồng nhiều hơn Hà ........ con tem.
7,Thứ 7 tuần trước là ngày 16 thì thứ 5 tuần này là ngày ......
8,Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 0 là số ......
9,Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 15 là số .....
10,Tính 37 + 45 = 59 + .......

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

1, Bình có 42 quyển vở. Minh có nhiều hơn Bình 15 quyển vở. Vậy Minh có .....
2,Trong vườn cây ăn quả có 34 cây vải, số cây nhãn nhiều hơn số cây vải là 18 cây. Số cây nhãn trong vườn là .....
3,Hai bao gạo cân nặng 79kg ,bao bé cân nặng 39 kg. Hỏi bao lớn cân nặng .....kg.
4,Lớp 2A có 18 học sinh Nam, số học sinh nữ ít hơn số học sinh Nam là 5 bạn .Hỏi số học sinh của lớp 2A là ...... bạn.
5,Có ba thùng đựng dầu, trong đó có 2 thùng mỗi thùng đựng 24l.Còn một thùng đựng 35l.Hỏi 3 thùng đựng tất cả bao nhiêu lít dầu........
6,Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ 1 đựng 56l dầu. Thùng thứ 2 đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 19l. Hỏi thùng thứ 2 đựng bao nhiêu lít dầu.......
7,Lớp 2A và 2B mỗi lớp có32 học sinh, lớp 2C có 33 học sinh. Hỏi 3lớp có tất cả bao nhiêu học sinh.
8,An có nhiều hơn Bình 20 viên bi. Hỏi nếu An cho Bình 11 viên bi thì Bình nhiều hơn An ......viên bi.
9,Có tất cả .....số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 14.
10,Có tất cả .....số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của mỗi số đó bằng 6 .
Dowload đề thi: Đề thi Violympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2014- 2015.

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 10 năm 2014- 2015

Bài1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

violympic toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

1,Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 55 + 1 < ...... < 99 – 41 (57, 58, 59, 60 )
2, Tổng của 46 và 22 là (18, 24, 64, 68 )
3,Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số nhỏ nhất có 1 chữ số là ( 98, 99, 90, 0 )
4,Số bị trừ là 42, hiệu là 18 thì số trừ là ( 26, 27, 25, 24 )
5,Số hạng thứ nhất là 38, số hạng thứ hai là 45.Tổng của hai số hạng ( 48, 83, 84, 38 )
6,T ìm X thỏa mãn: X – 12 = 42 ( 57, 54, 55, 56 )
7, Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 55 + 42 – 17 = ...... ( 90, 80, 95, 85 )
8, 28 kg + 13 kg = 74kg - ..... kg ( 36, 34, 33, 35 )
9, Trong hộp có 100 viên kẹo. Hà lấy ra một số kẹo để cho em. Số kẹo còn lại trong hộp là 34 viên. Hỏi Hà đã lấy ra bao nhiêu viên kẹo.( 88, 77, 66, 99 )
10, cho dãy số 7, 12, 17 tìm ba số tiếp theo của dãy số trên là
( 27, 22, 32 ) ( 22, 27, 32 ) ( 27, 32, 22, ) ( 22, 32, 27, )

Bài 3:Vượt chướng ngại vật

1,Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con An là 51 tuổi, biết An 12 tuổi . Tính tuổi mẹ An hiện nay: .......
2,Một cửa hàng có 50 kg đường. Cửa hàng đã bán được 29 kg đường. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu kg đường:........
3,Hồng có nhiều hơn Hà 50 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Hà bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau: ........
4,Thứ sáu tuần này là ngày 17. Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu: ......
5,Hòa có nhiều hơn Bình 25 viên bi. Nếu Hòa cho Bình 5 viên bi thì Hòa còn nhiều hơn Bình mấy viên bi: .....
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2014- 2015.

19/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 : Vòng 9

 

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

violympic toan lop 2

Bài 2: Đi tìm kho báu

1. Giá trị của y thỏa mãn: y + 27 = 72 là y = .......
2. Tính 100 – 57 = ......
3. 78 – 29 = ......
4. Tìm a biết 100 – a = 37                     a = ......
5. 93 – a = 58                   a = ......
6.Hà có 55 viên bi, Hà cho em một số bi là số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng các chữ số của nó là 8. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu viên bi? ........
7.Thứ bảy tuần này là ngày 15? Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu. ........
8.Thứ sáu tuần này là ngày 27 ? Hỏi thứ bảy tuần trước là ngày bao nhiêu. ........
9.Thứ ba tuần này là ngày 17? Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu. ........
10.Trong đợt thi đua, lớp 2B có số bạn đạt điểm 10 là 1 số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà tổng của 2 số đó là 3. Số bạn đạt điểm 9 nhiều hơn số bạn đạt điểm 10 là 12 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn đạt điểm 9. Số bạn đạt điểm 9 là ........
11, Số học sinh của lớp 2A là số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số của nó là 5. Biết số bạn học sinh nam là 28. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn học sinh nữ. Lớp 2A có số học sinh nữ là ..... bạn.
12, y + 45 = 91                 y = ........
13, 100 – a = 86                a = ......
14,Giá trị của a thỏa mãn: a + 58 = 82 là a = .......
15,Giá trị của y thỏa mãn: y + 29 = 92 là y = .......
16, Thái có một số kẹo là số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số và tổng 2 chữ số của nó là 7. Thái cho em của Thái 13 cái. Hỏi Thái còn lại bao nhiêu cái kẹo: .......

Bài 3: Hoàn thành phép tính: điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2014-2015.

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014- 2015 : Vòng 8


Bài 1: Khỉ con thông thái. Nối các ô có giá trị bằng nhau:

violympic toan lop 2

Bài 2: Điền vào chỗ .....


1. Tổng các chữ số có hai chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0, 1, 2 là: ......
2. Bao gạo bé cân nặng 35 kg, bao gạo to cân nặng hơn bao gạo bé 17 kg. Hỏi bao gạo to cân nặng bao nhiêu kg: .......
3. Hiện nay bố Lan 43 tuổi, mẹ Lan 38 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố mẹ Lan hiện nay:............
4. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số của mỗi số đó hơn kém nhau 6 đơn vị:........
5. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 11:...
6. Số bé nhất có hai chữ số tổng bằng 13:.......
7. Trong một phép trừ biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 8, số trừ bằng 75. Tìm số bị trừ:...
8. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số của mỗi số đó hơn kém nhau 7 đơn vị:........
9. Tổng các chữ số có hai chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0, 1, 3 là: ......
10. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác: .........
violympic toan lop 2

Bài 3:Hoàn thành phép tính: điền các số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2014-2015
Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 9 năm 2014- 2015 tại đây!

18/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014-2015: Vòng 6


Bài 1: Chọn các ô có giá trị bằng nhau:

violympic toan lop 2

Bài 2: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.
violympic toan lop 2

Bài 3: Hoàn thành phép tính:điền các số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.
violympic toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 6 năm 2014-2015
Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 7 năm 2014- 2015 tại đây!

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014-2015: Vòng 7Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.


violympic toan lop 2

Bài 2: Chọn đáp án trả lời thích hợp trong 4 đáp án cho sẵn.

1. Tìm a biết a + 23 = 68 .
A. a = 91                       B. a = 44
C. a = 45                       D. a = 46)
2. 16kg + 9kg .....89dm – 20dm.
A. =                              B. >
C. <                              D. không so sánh được.
3. Tìm a biết a + 32 = 47 .
A. a = 16                      B. a = 15
C. a = 79                      D. a = 17
4. 48kg - 10kg .....28kg + 10kg .
A. =                              B. >
C. <                              D. không so sánh được.
5. .... – 15 = 16 + 38.
A. 54                            B. 67
C. 68                            D. 69
6. x + 34 .... 43 + x.
A. =                             B. >
C. <                             D. không so sánh được.
7.46 + 6 – 5 = .....
A. 47                           B. 43
C. 74                           D. 44
8. Tìm a biết a – 26 = 48 .
A. a = 73                     B. a = 75
C. a = 74                     D. a = 72
9.An có 6 viên bi, An cho Bình 3 viên bi thì Bình có 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi.
Trả lời: Cả An và Bình có số viên bi là:... .
A. 13                           B. 23
C. 14                           D. 31
10.Tìm Tổng của hai số hạng, biết số hạng thứ nhất là 49, số hạng thứ hai ít hơn số hạng thứ nhất 17 đơn vị.
Trả lời: Tổng cần tìm là.......
A. 82                           B. 83
C. 80                           D. 81

Bài 3: Hoàn thành phép tính: điền các số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7
Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 8 năm 2014- 2015 tại đây!

17/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2014- 2015

Toanlop2.com xin giới thiệu đề thi ViOlympic toán lớp 2 năm học 2014 - 2015.


on thi violympic lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014- 2015: Vòng 5


Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

on thi violympic lop 2

 

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

1, Điền số thích hợp vào chỗ trống: 33 + 8 = ........
2, Biết số trừ là 17 và số bị trừ là 89. Hiệu của hai số ......
3, Điền số thích hợp vào chỗ trống: 48 + 6 = ........
4, Điền số thích hợp vào chỗ trống: ........ + 8 = 47
5, Lan có 45 chiếc nhãn vở, Đào có nhiều hơn Lan 6 chiếc nhãn vở. Hỏi Đào có bao nhiêu chiếc nhãn vở?........
6, Điền chữ số còn thiếu: 75 + ....... = 93
7, Thực hiện dãy tính: 38 + 13 + 48 = .........
8, Bình có 32 nhãn vở ít hơn Hải 13 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?........
9, Một cửa hàng bán 56 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 6 quả .Hỏi cửa hàng đó trong ngày bán được bao nhiêu quả trứng?............
10, Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của nó là 15?...........

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

1, Bao gạo nếp nặng 36 kg, bao gạo tẻ nặng hơn bao gạo nếp 12 kg.Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu kg?.........
2, Kết quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........
3, Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5 ? ...........
4, Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 13 ? ...........
5, Số tiếp theo cần điền vào dãy sau cho phù hợp với quy luật: 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, .............

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2014-2015
Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 6 năm 2014- 2015 tại đây!

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2014-2015

on thi violympic lop 2


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2  NĂM 2014-2015: Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

on thi violympic lop 2

 

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 88 + 7 = ........
b) Biết hai số hạng là 78 và 3.Tổng của hai số hạng là ........
c) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 68 + 6 = .........
d) Điền số thích hợp vào chỗ trống ........+ 36 = 44
e) Tuyến có 65 chiếc nhãn vở,Thảo có nhiều hơn Tuyến 8 chiếc nhãn vở. Hỏi Thảo có bao nhiêu chiếc nhãn vở............
g) Việt có 39 viên bi,Việt cho Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn bao nhiêu viên bi?.........
h) Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 15 kg gạo.Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu kg gạo?...........
i) Thảo có 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?..........
k) Một cửa hàng bán 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 7 quả .Hỏi cửa hàng đó trong ngày bán được bao nhiêu quả trứng ?............
l) Điền số thích hợp : 89 dm - 30 cm + 8 dm = ..........dm.

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

a) Một lớp học có 17 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?.......
b) Kết quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........
c) Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 6 ?...........
d) Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 4 ?..........
e) Điền dấu: > , < , = vào chỗ ......: 18 dm + 12 dm ........ 80 dm – 50 dm.
Dowload tài liệu: Đề thi violympic lớp 2 vòng 4 năm 2014-2015

Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2014- 2015 tại đây!

16/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2014-2015

Luyen thi Violimpic lớp 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014-2015 : Vòng 3


Bài 1:

a) 19 + 7 = .......
b) ..... - 26 = 13
c) 64 + ........ = 70
d) Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79? : .............
e) 8 dm 2 cm = ........dm.
g) Cho a = 85 – 23 và b = 45 + 9. So sánh hai số a và b ( a ....... b )
h) 6 + 4 + 8 = .........
i) 7 .... + 6 = 85.
k) Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 68? : .........
l) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển vở. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu quyển vở. ..........

Bài 2: Chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau.


Luyen thi Violimpic lớp 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.


Luyen thi Violimpic lớp 2

Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2014-2015 tại đây!
Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2014-2015


toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014-2015: Vòng 2
Bài 1:

a) 9 + 2 = .......
b) 9 dm + 3 dm = ....... dm.
c) 9 + 7 = ........
d) Cho các số 70,39,15,23,89.Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:..................................
e) Số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là số ........

Bài 2: Chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau.


toan lop 2


Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.


toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 2 

 Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2014-2015 tại đây!

15/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2014 - 2015Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.


Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....


1. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 68 - 17 = ......
2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số...........
3. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2 ...........
4. Điền số thích hợp vào chỗ trống: ...... - 36 = 63
5. Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt. Vậy cả gà và vịt là bao nhiêu con ? ...... 6. Một cửa hàng buổi sáng bán được 20 chiếc quạt, buổi chiều bán được 15 chiếc quạt. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc quạt ? .......
7. Có tất cả ........ chữ số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 8.
8. Người ta bỏ vào trong hộp 25 viên bi màu đỏ và 21 viên bi màu xanh. Hỏi cả hai màu xanh và đỏ trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi ? ..........
9. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68 ?.........
10. Hãy cho biết từ số 35 đến 68 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên? ............

Bài 3: Điền vào chỗ .....


1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:14,6,2,17 : ....................
2. 60 - ....... = 30
3. Có .......... số có 1 chữ số
4. Số lớn nhất có 1 chữ số...........
5. Số lớn nhất có 2 chữ số............
6. 58 - ........ = 36 + 10.
7. 49 - ........ = 24.
8. Một cửa hàng có 86 quyển vở.Bán 20 quyển .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở? ..........
9. 1dm = ........ cm
10. ...... + 41 = 56 + 23.
11. 4 dm + 20 cm = ........ dm.
12. ........ cm + 1dm = ........ 40 cm
13. 89 – 31 = .........
14. Trong phép tính 16 + 3 = 19 chọn câu trả lời sai.
a. 19 gọi là Tổng
b. 16 gọi là Tổng
c. Biểu thức gọi là phép cộng
d. 16 và 3 được gọi là số hạng.
Dowload tài liệu: Đề ViOlympic lớp 2 năm 2014-2015 vòng 1

 Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2014-2015 tại đây!

08/05/2017

Tài liệu ôn tập học kỳ 2 môn toán

Tài liệu ôn tập học kỳ 2 môn toán