24/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 14 năm 2014- 2015

Bài 1: Đi tìm kho báu

1,Mỗi chiếc can đựng được 4 lít dầu. Hỏi 9 chiếc can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?........
2, Có một số lượng dầu, nếu thêm vào 1 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 can mỗi can 3 lít. Hỏi số lượng dầu ban đầu là bao nhiêu lít? .......
3, Lớp 2 B có 7 tổ học tập trong đó có 6 tổ mỗi tổ có 4 bạn còn 1 tổ có 3 bạn .Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?........
4,Nếu Mai cho Lan 7 bông hoa thì số hoa hai bạn bằng nhau .Vậy lúc đầu Lan ít hơn Mai bao nhiêu bông hoa? .......
5,Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tích hai chữ số bằng 4?.......
6,Số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 8 là số:.......
7,Tích của số 4 với số liền sau của số 8 là số ......
8,Tích của số 5 với số liền trước của số lớn nhất có 1 chữ số là số .....
9,Số bé nhất khi đem nhân với 3 được kết quả lớn hơn 25 là số ........
10,Số bé nhất khi đem nhân với 4 được kết quả lớn hơn 27 là số ........

Bài 2: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

violympic toan lop 2

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

1,Bốn bạn An ,Bình, Cường và Dũng mỗi bạn đều có 4 viên bi. Tính tổng số bi của 4 bạn ?.....
2,Mẹ chia đều 14 chiếc kẹo cho hai anh em .Vậy mỗi người được ......chiếc kẹo.
3,Số lớn nhất khi đem nhân với 3 được kết quả là 27 là số .......
4,Hòa có nhiều hơn Bình 19 viên bi. Hỏi nếu Hòa cho Bình 9 viên bi thì bây giờ Hòa nhiều hơn Bình mấy viên bi?......
5,Một người mua 5 quyển vở như nhau, giá mỗi quyển vở là 4000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu nghìn đồng?........
6,Mỗi túi gạo cân nặng 4 kg. Hỏi 6 túi gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg? ......
7,Mỗi con Bò có 6 cái chân. Hỏi đàn Bò có 7 con đếm được tất cả ....... cái chân.
8,Có một số lượng dầu ,nếu đựng vào mỗi can 3 lít thì được 8 can và còn thừa 1lít. Hỏi số lượng dầu đó là bao nhiêu lít?.....
9,Trong hình bên có ......... hình tam giác.
10,Trong hình dưới đây có ......... hình tứ giác.
violympic toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2014- 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét