24/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 : Vòng 15 năm 2014- 2015

Bài 1: Cóc vàng tài ba

1, Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 7 tuổi. Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 4 năm nữa?
2, Tìm a biết a : 5 = 9
3, Tìm a biết a : 5 + 47 = 52
4, Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được tất cả 5 túi và vừa hết số gạo? Hỏi số gạo đem chia là bao nhiêu kg?
5, Hiện nay anh 31 tuổi em 24 tuổi .Tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
6, Có một số lượng gạo, nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi. Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?
7, Bình có nhiều hơn An 12 viên bi. Nếu Bình cho An 3 viên bi thì bây giờ Bình nhiều hơn An ...........viên bi.
8, Người ta đem đựng một số lít dầu vào các can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 5 lít thì được tất cả 9 can và còn thừa lại 4 lít. Tính tổng số dầu đó?
9,Tìm số bé nhất mà khi đem 3 nhân với số đó được kết quả vẫn lớn hơn 22.
10,Tìm số lớn nhất mà khi đem 5 nhân với số đó được kết quả vẫn nhỏ hơn 40.

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

1, Một người mua 7 bông hồng, giá mỗi bông hồng là 4.000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu nghìn đồng?........
2, Hồng và Hà mỗi người có một số con tem. Biết sau khi Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 10 con tem. Hỏi lúc đầu Hồng hơn Hà bao nhiêu con tem ?........
3, 5 x ...... + 18 = 29 + 34
4, 5 x 5 +....... = 4 x 7 + 43
5,Hai anh em mỗi người có một số viên bi. Biết nếu anh cho em 12 viên bi thì số bi của anh sẽ ít hơn số bi của em 6 viên ? Hỏi anh có nhiều hơn em bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1, An và Bình chia nhau 24 chiếc nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 14. Vậy Bình đã lấy bao nhiêu cái nhãn vở? .......
2,Có một túi kẹo, sau khi chia cho 9 em mỗi em 4 cái thì còn lại 44 cái. Hỏi ban đầu túi kẹo có bao nhiêu chiếc? ........
3,Dũng có 25 viên bi gồm các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại 5 viên? Hỏi Dũng có bao nhiêu bi vàng ?.....
4, Có một số gạo, nếu đem chia đều vào các túi, mỗi túi 3kg thì được 6 túi và còn thừa 2kg? Hỏi số gạo đó đem đựng vào các túi 4kg thì được bao nhiêu túi?....
5, Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các số 0, 2, 3, 7?.......
6,Tùng có 30 viên bi. Tùng cho Toàn 5 viên bi rồi Toàn lại cho Nam 3 viên bi thì lúc này số bi của 3 bạn bằng nhau. Vậy lúc đầu Toàn có ... viên bi.
7, Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 28 và nhỏ hơn 83?......
8, Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 3 ?
9, Hiện nay bố Hà 45 tuổi , còn ông nội Hà 72 tuổi. Tính tổng số tuổi của ông nội Hà và bố Hà khi tuổi ông nội Hà bằng tuổi bố Hà hiện nay?..........
10, 5 x ...... + 17 = 90 – 48.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2014- 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét