16/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2014-2015

Luyen thi Violimpic lớp 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014-2015 : Vòng 3


Bài 1:

a) 19 + 7 = .......
b) ..... - 26 = 13
c) 64 + ........ = 70
d) Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 79? : .............
e) 8 dm 2 cm = ........dm.
g) Cho a = 85 – 23 và b = 45 + 9. So sánh hai số a và b ( a ....... b )
h) 6 + 4 + 8 = .........
i) 7 .... + 6 = 85.
k) Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 68? : .........
l) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 quyển vở. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu quyển vở. ..........

Bài 2: Chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau.


Luyen thi Violimpic lớp 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.


Luyen thi Violimpic lớp 2

Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2014-2015 tại đây!
0 nhận xét:

Đăng nhận xét