16/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2014-2015


toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014-2015: Vòng 2
Bài 1:

a) 9 + 2 = .......
b) 9 dm + 3 dm = ....... dm.
c) 9 + 7 = ........
d) Cho các số 70,39,15,23,89.Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:..................................
e) Số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là số ........

Bài 2: Chọn liên tiếp hai ô có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau.


toan lop 2


Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.


toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 2 

 Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2014-2015 tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét