15/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2014 - 2015Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.


Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....


1. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 68 - 17 = ......
2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số...........
3. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2 ...........
4. Điền số thích hợp vào chỗ trống: ...... - 36 = 63
5. Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt. Vậy cả gà và vịt là bao nhiêu con ? ...... 6. Một cửa hàng buổi sáng bán được 20 chiếc quạt, buổi chiều bán được 15 chiếc quạt. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc quạt ? .......
7. Có tất cả ........ chữ số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 8.
8. Người ta bỏ vào trong hộp 25 viên bi màu đỏ và 21 viên bi màu xanh. Hỏi cả hai màu xanh và đỏ trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi ? ..........
9. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68 ?.........
10. Hãy cho biết từ số 35 đến 68 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên? ............

Bài 3: Điền vào chỗ .....


1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:14,6,2,17 : ....................
2. 60 - ....... = 30
3. Có .......... số có 1 chữ số
4. Số lớn nhất có 1 chữ số...........
5. Số lớn nhất có 2 chữ số............
6. 58 - ........ = 36 + 10.
7. 49 - ........ = 24.
8. Một cửa hàng có 86 quyển vở.Bán 20 quyển .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở? ..........
9. 1dm = ........ cm
10. ...... + 41 = 56 + 23.
11. 4 dm + 20 cm = ........ dm.
12. ........ cm + 1dm = ........ 40 cm
13. 89 – 31 = .........
14. Trong phép tính 16 + 3 = 19 chọn câu trả lời sai.
a. 19 gọi là Tổng
b. 16 gọi là Tổng
c. Biểu thức gọi là phép cộng
d. 16 và 3 được gọi là số hạng.
Dowload tài liệu: Đề ViOlympic lớp 2 năm 2014-2015 vòng 1

 Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2014-2015 tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét