23/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 10 năm 2014- 2015

Bài1: Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

violympic toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

1,Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 55 + 1 < ...... < 99 – 41 (57, 58, 59, 60 )
2, Tổng của 46 và 22 là (18, 24, 64, 68 )
3,Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số nhỏ nhất có 1 chữ số là ( 98, 99, 90, 0 )
4,Số bị trừ là 42, hiệu là 18 thì số trừ là ( 26, 27, 25, 24 )
5,Số hạng thứ nhất là 38, số hạng thứ hai là 45.Tổng của hai số hạng ( 48, 83, 84, 38 )
6,T ìm X thỏa mãn: X – 12 = 42 ( 57, 54, 55, 56 )
7, Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm: 55 + 42 – 17 = ...... ( 90, 80, 95, 85 )
8, 28 kg + 13 kg = 74kg - ..... kg ( 36, 34, 33, 35 )
9, Trong hộp có 100 viên kẹo. Hà lấy ra một số kẹo để cho em. Số kẹo còn lại trong hộp là 34 viên. Hỏi Hà đã lấy ra bao nhiêu viên kẹo.( 88, 77, 66, 99 )
10, cho dãy số 7, 12, 17 tìm ba số tiếp theo của dãy số trên là
( 27, 22, 32 ) ( 22, 27, 32 ) ( 27, 32, 22, ) ( 22, 32, 27, )

Bài 3:Vượt chướng ngại vật

1,Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con An là 51 tuổi, biết An 12 tuổi . Tính tuổi mẹ An hiện nay: .......
2,Một cửa hàng có 50 kg đường. Cửa hàng đã bán được 29 kg đường. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu kg đường:........
3,Hồng có nhiều hơn Hà 50 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Hà bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau: ........
4,Thứ sáu tuần này là ngày 17. Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu: ......
5,Hòa có nhiều hơn Bình 25 viên bi. Nếu Hòa cho Bình 5 viên bi thì Hòa còn nhiều hơn Bình mấy viên bi: .....
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2014- 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét