23/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2014- 2015

violymoic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 11 năm 2014- 2015

Bài 1: Đi tìm kho báu

1,Tính 26 + 45 = ......
2, Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 13 là số:......
3, Tính 32kg + 29kg – 47 kg = ..... kg
4,Có hai can dầu, can bé đựng 18l,can to đựng 27l. Hỏi cả hai can đựng được tất cả bao nhiêu lít dầu?.....
5,Cho dãy số 3,6,9,12,15,......,21,24,27,30. Điền số còn thiếu
6,Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 4 là số:.......
7,Băng giấy xanh dài 75 cm, băng giấy đỏ ngắn hơn băng giấy xanh 29 cm. Hỏi băng giấy đỏ dài bao nhiêu cm......
8,Hai can dầu đựng tất cả 40l,can bé đựng 15l.Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu.....
9,An có 25 viên bi, nếu An cho Bình 4 viên bi thì số bi hai bạn bằng nhau.Hỏi trước khi cho Bình có bao nhiêu viên bi. ......
10,Trong một phép cộng có tổng bằng 32,biết rằng nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và tăng số hạng thứ hai thêm 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?.....

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1,Cho dãy số 4,8,12,16,20,24,28,..... điền số tiếp theo
2,Hai bao thóc nặng 100kg,bao thóc bé cân nặng 47kg. Hỏi bao thóc to nặng .....kg
3,Cho dãy số 5,10,15,20,25,30,35,40,..... điền số tiếp theo
4,Thùng hàng to cân nặng 65kg, thùng hàng bé nhẹ hơn thùng hàng to 38kg.Vậy cả hai thùng cân nặng......kg.
5,Thứ 4 tuần trước là ngày 14 thì thứ 6 tuần này là ngày ......
6,Hồng cho Hà 15 con tem thì số tem của Hồng và của Hà bằng nhau.Vậy trước khi cho thì Hồng nhiều hơn Hà ........ con tem.
7,Thứ 7 tuần trước là ngày 16 thì thứ 5 tuần này là ngày ......
8,Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 0 là số ......
9,Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 15 là số .....
10,Tính 37 + 45 = 59 + .......

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

1, Bình có 42 quyển vở. Minh có nhiều hơn Bình 15 quyển vở. Vậy Minh có .....
2,Trong vườn cây ăn quả có 34 cây vải, số cây nhãn nhiều hơn số cây vải là 18 cây. Số cây nhãn trong vườn là .....
3,Hai bao gạo cân nặng 79kg ,bao bé cân nặng 39 kg. Hỏi bao lớn cân nặng .....kg.
4,Lớp 2A có 18 học sinh Nam, số học sinh nữ ít hơn số học sinh Nam là 5 bạn .Hỏi số học sinh của lớp 2A là ...... bạn.
5,Có ba thùng đựng dầu, trong đó có 2 thùng mỗi thùng đựng 24l.Còn một thùng đựng 35l.Hỏi 3 thùng đựng tất cả bao nhiêu lít dầu........
6,Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ 1 đựng 56l dầu. Thùng thứ 2 đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 19l. Hỏi thùng thứ 2 đựng bao nhiêu lít dầu.......
7,Lớp 2A và 2B mỗi lớp có32 học sinh, lớp 2C có 33 học sinh. Hỏi 3lớp có tất cả bao nhiêu học sinh.
8,An có nhiều hơn Bình 20 viên bi. Hỏi nếu An cho Bình 11 viên bi thì Bình nhiều hơn An ......viên bi.
9,Có tất cả .....số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 14.
10,Có tất cả .....số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của mỗi số đó bằng 6 .
Dowload đề thi: Đề thi Violympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2014- 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét