23/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2: Vòng 12 năm 2014- 2015

Bài 1: Hoàn thành phép tính: điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

violympic toan lop 2

Bài 3:Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1, 5 x ..... = 45
2, 3 x 9 + 73 = ......
3, 3 x 8 + 47 = ......
4, 5 x 6 + 67 = ......
5, 5 x 8 - 23 = ......
6, 4 x 3 + 49 = ......
7, 5 x 7 - 29 = ......
8, Có 9 túi gạo trong đó có 8 túi như nhau mỗi túi đựng 4kg còn 1 túi đựng 5kg. Tính khối lượng của 9 túi gạo đó? .......
9,Có 5 can dầu trong đó có 4 can như nhau mỗi can đựng 4 lít còn 1 can đựng 3 lít.Tính số lượng dầu trong 5 can?........
10,Trong một phòng họp người ta cắm tất cả 8 lọ hoa. Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hồng đỏ và 3 bông hồng vàng. Hỏi 8 lọ hoa đó cắm tất cả bao nhiêu bông hồng đỏ và vàng? .......
Dowload đề thi: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2014- 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét