23/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 : Vòng 13 năm 2014- 2015

Bài 1: Tìm cặp số bằng nhau

violympic toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

1,Tích của hai thừa số 5 và 8 có kết quả là ( 48, 30, 50, 40 )
2, 4 x 9 + 60 = ........... ( 69, 96, 89, 79)
3,Tìm y biết 82 – y = 49 ( 43, 23, 53, 33 )
4,3 + 3 + 3 + 3 + 3 =..... ( 6 x 3, 3 x 6, 3 x 5, 3 x 9 )
5, 5dm x 8= ....... ( 40, 30, 35, 20 )
6, Số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị là ( 93, 62, 39, 82 )
7,An có nhiều hơn Tùng 12 viên bi. An cho Bình 5 viên bi thì An còn nhiều hơn Tùng ........viên bi. ( 10, 7, 2, 4 )
8, An và Hồng viết thư cho 4 bạn Hồng, Huệ, Cúc ,Mai. Tổng số bức thư hai bạn viết được là........ ( 16, 12, 8, 6 )
9,Tích của 4 với số lớn nhất có 1 chữ số. ( 40, 24, 33, 36)
10, 4 x 7 < ........ > 5 x 6 ( 29, 27, 30, 31 )

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

1,An mua 7 quyển vở như nhau, giá mỗi quyển là 4.000 đồng .Hỏi tất cả An phải trả bao nhiêu nghìn đồng?........
2,Một con bò có 4 cái chân .Hỏi một đàn bò 9 con thì có tất cả bao nhiêu cái chân? ........
3,Có 3 bạn mỗi bạn mua 2 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Hỏi ba bạn đã mua tất cả bao nhiêu viên bi ? ........
4,Mai có nhiều hơn Lan 8 quyển truyện. Hỏi nếu Mai cho Lan 2 quyển truyện thì bây giờ Mai còn nhiều hơn Lan bao nhiêu quyển truyện? ......
5,Có một số lượng dầu ,nếu thêm vào mỗi can 3 lít thì được 9 can và còn thừa 2 lít. Hỏi số lượng dầu đó là bao nhiêu lít?........
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 13 năm 2014- 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét