17/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2014-2015

on thi violympic lop 2


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2  NĂM 2014-2015: Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

on thi violympic lop 2

 

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 88 + 7 = ........
b) Biết hai số hạng là 78 và 3.Tổng của hai số hạng là ........
c) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 68 + 6 = .........
d) Điền số thích hợp vào chỗ trống ........+ 36 = 44
e) Tuyến có 65 chiếc nhãn vở,Thảo có nhiều hơn Tuyến 8 chiếc nhãn vở. Hỏi Thảo có bao nhiêu chiếc nhãn vở............
g) Việt có 39 viên bi,Việt cho Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn bao nhiêu viên bi?.........
h) Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 15 kg gạo.Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu kg gạo?...........
i) Thảo có 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?..........
k) Một cửa hàng bán 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 7 quả .Hỏi cửa hàng đó trong ngày bán được bao nhiêu quả trứng ?............
l) Điền số thích hợp : 89 dm - 30 cm + 8 dm = ..........dm.

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

a) Một lớp học có 17 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?.......
b) Kết quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........
c) Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 6 ?...........
d) Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 4 ?..........
e) Điền dấu: > , < , = vào chỗ ......: 18 dm + 12 dm ........ 80 dm – 50 dm.
Dowload tài liệu: Đề thi violympic lớp 2 vòng 4 năm 2014-2015

Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2014- 2015 tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét