17/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2014- 2015

Toanlop2.com xin giới thiệu đề thi ViOlympic toán lớp 2 năm học 2014 - 2015.


on thi violympic lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014- 2015: Vòng 5


Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

on thi violympic lop 2

 

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

1, Điền số thích hợp vào chỗ trống: 33 + 8 = ........
2, Biết số trừ là 17 và số bị trừ là 89. Hiệu của hai số ......
3, Điền số thích hợp vào chỗ trống: 48 + 6 = ........
4, Điền số thích hợp vào chỗ trống: ........ + 8 = 47
5, Lan có 45 chiếc nhãn vở, Đào có nhiều hơn Lan 6 chiếc nhãn vở. Hỏi Đào có bao nhiêu chiếc nhãn vở?........
6, Điền chữ số còn thiếu: 75 + ....... = 93
7, Thực hiện dãy tính: 38 + 13 + 48 = .........
8, Bình có 32 nhãn vở ít hơn Hải 13 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu chiếc nhãn vở.?........
9, Một cửa hàng bán 56 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán tiếp 6 quả .Hỏi cửa hàng đó trong ngày bán được bao nhiêu quả trứng?............
10, Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của nó là 15?...........

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

1, Bao gạo nếp nặng 36 kg, bao gạo tẻ nặng hơn bao gạo nếp 12 kg.Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu kg?.........
2, Kết quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........
3, Số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5 ? ...........
4, Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 13 ? ...........
5, Số tiếp theo cần điền vào dãy sau cho phù hợp với quy luật: 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, .............

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2014-2015
Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 6 năm 2014- 2015 tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét