19/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 NĂM 2014- 2015 : Vòng 8


Bài 1: Khỉ con thông thái. Nối các ô có giá trị bằng nhau:

violympic toan lop 2

Bài 2: Điền vào chỗ .....


1. Tổng các chữ số có hai chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0, 1, 2 là: ......
2. Bao gạo bé cân nặng 35 kg, bao gạo to cân nặng hơn bao gạo bé 17 kg. Hỏi bao gạo to cân nặng bao nhiêu kg: .......
3. Hiện nay bố Lan 43 tuổi, mẹ Lan 38 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố mẹ Lan hiện nay:............
4. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số của mỗi số đó hơn kém nhau 6 đơn vị:........
5. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 11:...
6. Số bé nhất có hai chữ số tổng bằng 13:.......
7. Trong một phép trừ biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 8, số trừ bằng 75. Tìm số bị trừ:...
8. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà hai chữ số của mỗi số đó hơn kém nhau 7 đơn vị:........
9. Tổng các chữ số có hai chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0, 1, 3 là: ......
10. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác: .........
violympic toan lop 2

Bài 3:Hoàn thành phép tính: điền các số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2014-2015
Quý bạn đọc có thể xem thêm đề thi ViOlympic lớp 2 vòng 9 năm 2014- 2015 tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét