19/05/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 : Vòng 9

 

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

violympic toan lop 2

Bài 2: Đi tìm kho báu

1. Giá trị của y thỏa mãn: y + 27 = 72 là y = .......
2. Tính 100 – 57 = ......
3. 78 – 29 = ......
4. Tìm a biết 100 – a = 37                     a = ......
5. 93 – a = 58                   a = ......
6.Hà có 55 viên bi, Hà cho em một số bi là số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng các chữ số của nó là 8. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu viên bi? ........
7.Thứ bảy tuần này là ngày 15? Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu. ........
8.Thứ sáu tuần này là ngày 27 ? Hỏi thứ bảy tuần trước là ngày bao nhiêu. ........
9.Thứ ba tuần này là ngày 17? Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu. ........
10.Trong đợt thi đua, lớp 2B có số bạn đạt điểm 10 là 1 số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà tổng của 2 số đó là 3. Số bạn đạt điểm 9 nhiều hơn số bạn đạt điểm 10 là 12 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn đạt điểm 9. Số bạn đạt điểm 9 là ........
11, Số học sinh của lớp 2A là số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số của nó là 5. Biết số bạn học sinh nam là 28. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn học sinh nữ. Lớp 2A có số học sinh nữ là ..... bạn.
12, y + 45 = 91                 y = ........
13, 100 – a = 86                a = ......
14,Giá trị của a thỏa mãn: a + 58 = 82 là a = .......
15,Giá trị của y thỏa mãn: y + 29 = 92 là y = .......
16, Thái có một số kẹo là số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số và tổng 2 chữ số của nó là 7. Thái cho em của Thái 13 cái. Hỏi Thái còn lại bao nhiêu cái kẹo: .......

Bài 3: Hoàn thành phép tính: điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

violympic toan lop 2

Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2014-2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét