29/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2016- 2017

Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau

toan lop 2

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1:
Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:.....
Câu 3.2:
Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là:....
Câu 3.3:
Cho 27 + .... = 67.
Câu 3.4:
Tính 14 + 83 =....
Câu 3.5:
Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: ....
Câu 3.6:
Tính: 69 - 9 - 30 =....
Câu 3.7:
Tính: 62 + 7 - 21 =....
Câu 3.8:
Tính: 68 - 26 =....
Câu 3.9:
Cho: 46 = ....+ 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 3.10:
Cho: 75 - ..... = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....
Câu 3.11:
Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là:.....
Câu 3.12:
Có.... số có 2 chữ số.
Câu 3.13:
Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2 đoạn thẳng dài.... cm.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 1 năm 2016- 2017
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2016- 2017 Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét