22/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2015- 2016

violympic lop 2

ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 VÒNG 11 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tổng của 36 và 64 là: ..............
Câu 1.2: Cho 62 = ........ + 47. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ..............
Câu 1.3: Hà thường đọc sách từ 20 giờ đến 21 giờ. Vậy mỗi ngày Hà đọc sách trong ............ phút.
Câu 1.4: Nếu thứ Năm tuần này là ngày 18 tháng 11 thì thứ năm tuần sau là ngày .......... tháng 11.
Câu 1.5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số tròn chục lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là số liền sau 48. Vậy số cần tìm là: ............
Câu 1.6: Năm nay bố 36 tuổi, bố nhiều hơn con 28 tuổi. Hỏi sau 8 năm nữa con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: 3 giờ chiều hay còn gọi là ................giờ.
Câu 2.2: Tổng của 37 và số liền sau của nó là ...............
Câu 2.3: 8 giờ tối hay còn gọi là .............. giờ.
Câu 2.4: Tính 26 + 62 - 58 = ..............
Câu 2.5: Có bao nhiêu số có 2 chữ số nhỏ hơn 73?
Câu 2.6: Cho các chữ số 1; 3; 7; 6;0. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau lập được từ 5 chữ số đã cho?
Câu 2.7: Cho 6dm - ......cm > 5dm 9cm . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...............
Câu 2.8: Mẹ về quê từ ngày 19 tháng 11. Mẹ về quê 1 tuần. Vậy mẹ trở về vào ngày .............. tháng 11.
Câu 2.9: Trong một phép tính trừ biết số bị trừ lớn hơn số trừ 25 đơn vị. Vậy hiệu của 2 số là ............
Câu 2.10: Số bông hoa Đức tặng cho Mai là số tròn chục lớn hơn 17 nhưng nhỏ hơn 25 và trên tay Đức bây giờ chỉ còn lại 7 bông hoa. Vậy lúc đầu Đức có ........... bông hoa.

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tổng của 16 và 78 là: ..............
Câu 3.2: Hiệu của 64 và số liền sau 16 là: ..............
Câu 3.3: Hiệu của số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau và 38 là: ..................
Câu 3.4: Tổng của 4 và 27 là: ...............
Câu 3.5: Cho 72 - m = 27 + 26. Giá trị của m là: ..............
Câu 3.6: Hiệu của hai số là số bé nhất có hai chữ số giống nhau, số bị trừ là 50. Vậy số trừ là: ................
Câu 3.7: Cho m + 3 + 38 = 83. Giá trị của m là: .............
Câu 3.8: Nếu thứ Sáu tuần này là ngày 7 tháng 12 thì thứ ba tuần sau là ngày ............. tháng 12.
Câu 3.9: Tổng của hai số là số bé nhất có 3 chữ số, số hạng thứ nhất là 84. Số hạng thứ hai là: ...................
Câu 3.10: Cho 5 chữ số 2; 1; 6; 9; 4. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau được lập lập được từ 5 chữ số đã cho là: ...............
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2015- 2016  Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét