23/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 14 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tích của 6 và 2 là ...............
Câu 1.2: Tính: 4 x 8 = ............
Câu 1.3: Trong hộp có 5 gói bánh, mỗi gói có 1 chục cái bánh. Vậy trong hộp có .......... cái bánh.
Câu 1.4: Cho: .......... x 8 = 40
Câu 1.5: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQK, biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là: 16cm; 2dm; 18cm; 19cm.

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tích của 7 và 3 là: ............
Câu 3.2: Trong phép tính: 12 = 8 + 4 thì tổng là .............
Câu 3.3: Hiệu của 20 và 8 là: ............
Câu 3.4: Tích của 6 và 5 là: ..............
Câu 3.5: Tính: 3 x 3 x 3 = ...........
Câu 3.6: Cho: ......... x 3 = 2 x 9
Câu 3.7: Cho: 6 x ........ = 8 x 3
Câu 3.8: Có 6 can đựng dầu, mỗi can có 5 lít dầu. Vậy có tất cả ............ lít dầu.
Câu 3.9: Từ 5 chữ số: 0; 2; 4; 7; 8 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau.
Câu 3.10: Tổng của 2 số là số bé nhất có 2 chữ số mà tích 2 chữ số của nó bằng 32, số hạng thứ 2 là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số hạng thứ nhất là: ................
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2015- 2016
Xem thêm đề thi violympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015- 2016 Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét