24/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 15 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Tính 21dm : 3 = ...........
Câu 1.2: Phép tính có thương bằng số chia là:
Câu 1.3: Phép tính có thương lớn nhất là:
Câu 1.4: Tính: 2dm : 2 = ..............
Câu 1.5: Tính: 24 : 3 + 92 = ............
Câu 1.6: Đầu năm học Dũng có 14 quyển vở, Dũng đã dùng hết một nửa số vở đó. Hỏi Dũng còn bao nhiêu quyển vở?
Câu 1.7: Tính: 15cm : 3 x 10 = ..........
Câu 1.8: Tính: 5 x 6 : 3 = ..............
Câu 1.9: Nga có 8 quả bóng gồm xanh, hồng, tím. Biết số bóng hồng nhiều hơn số bóng tím 5 quả. Hỏi Nga có mấy quả bóng xanh?
Câu 1.10: Chuyển tổng: b + b + b + b thành tích có 2 thừa số ta được:

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Tính: 3 x 7 - 6 = ............
Câu 2.2: Cho: ....... - 26 = 100 - 73.
Câu 2.3: Tích của 2 số là số bé nhất có 2 chữ số mà thương 2 chữ số của nó bằng 5, thừa số thứ nhất là 3. Vậy thừa số thứ 2 là .........
Câu 2.4: Cho dãy số: 90; 86; 82; 78; ......... Số thứ 7 của dãy số đã cho là: ..........
Câu 2.5: Cho dãy số: 1; 2; 3; 6; 11; 20; 37; ...... Số thứ 8 của dãy số đã cho là ...........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 3.1: Giá trị của thỏa mãn 2 x = 3 x 4 là ..............
Câu 3.2: Cho 2 x...= 24 : 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 3.3: Tính: 30cm : 3 + 79dm = .......... dm.
Câu 3.4: Cho: 27 : 3 > ...... x 2 > 14 : 2
Câu 3.5: Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 18.
Câu 3.6: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 24.
Câu 3.7: Từ số 23 đến số 67 có ........... số tròn chục.
Câu 3.8: Số tự nhiên có thể thay vào vị trí của y sao cho: 18 + 9 > y + y + y > 100 - 79 là:
Câu 3.9: Số tự nhiên có thể thay vào vị trí của y sao cho: 61 - 29 < 4 x y < 5 x 8 là
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2015- 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét