04/06/2017

Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2014- 2015

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 Vòng 18 NĂM 2014-2015

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé.

1, Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215.?.......
2, Sau khi Anh cho em 5 quyển vở thì Anh vẫn còn nhiều hơn em 3 quyển vở. Vậy trước khi cho Anh nhiều hơn em .......quyển vở.?
3, Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 7?...

4, Có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của số đó bằng 2?....... 5, Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi, mỗi túi đựng được 4kg gạo để đựng hết 31kg gạo.?.....
6, Có một số dầu nếu thêm 9 lít nữa thì vừa đủ đựng vào 10 chiếc can mỗi can 5 lít. Tính số dầu đó.?.....
7, Tổng của số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau.?.......
8,Tìm số ab biết a6 – 5b = 94, ab = ......
9, Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của mỗi số đó bằng 3?......
10, Cho hình vẽ :Biết đoạn AD = 15,BC = 6. A B C D Tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ?.......

Bài 2: Cóc vàng tài ba

1,Tìm y biết y x 5 - 16 = 29
2, 5 x 9 + 9 = 100 - ......
3, Trong hộp có tất cả 34 viên bi đỏ, 48 viên bi xanh, 37 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên để chắc chắn số bi lấy được có cả 3 màu.
4,Hiện nay con 8 tuổi, Mẹ 33 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.
5,Cho biết chủ nhật vừa qua là ngày 31. Hỏi thứ bẩy tuần sau là ngày bao nhiêu?
6, Số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 12
7, Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà tích 2 chữ số hàng trăm và hàng chục bằng 6
8, Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng đơn vị của mỗi số đó là 5.?
9, Biết AB = 6 cm, BC = 10 cm, AC = 8 cm, AM = 5 cm.
Tính tổng chu vi các hình tam giác trong hình vẽ.
10, Chọn phép tính có kết quả là 84.( 534 – 424, 4 x 7 + 58, 100 – 45 + 28 , 5 x 9 + 39 )
Dowlaod tài liệu: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2014- 2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét