05/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 19 năm 2014-2015.

toan lop 2ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 19 NĂM 2014- 2015

Bài 1: Hoàn thành phép tính (Viết lại phép tính đúng hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:
....32....... + 2........34 = 38979
Câu 1.2:
1...4.... + ....5....6 = 3878
Câu 1.3:
....560.... + 23....86 = 4....6....9
Câu 1.4:
....5....7.... - 3....5....1 = 31313
Câu 1.5:
6...7.... - ...2....2 = 3123
Câu 1.6:
7...5...38 - ....5....6...5 = 31341....
Câu 1.7:
........251 x 3 = 39............
Câu 1.8:
35....6.... x 2 = ....1726
Câu 1.9:
1...75.... x 4 = 67...16
Câu 1.10:
........35.... x 8 = ...2...48

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1:
Tính: 65748 : 2 = ..........
Câu 2.2:
Tính: 32578 + 46746 = ..........
Câu 2.3:
Tính: 60948 : 4 = ..........
Câu 2.4:
Tính giá trị của biểu thức; (52341 - 38567) x 5 = ..........
Câu 2.5:
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Dọc theo chiều dài người ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình chữ nhật nhỏ. Biết tổng chu vi hai hình chữ nhật nhỏ là 250cm.
Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1:
Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: ...........
Câu 3.2:
Tính: 53789 + 28635 = ...........
Câu 3.3:
Tính: 15368 x 4 = ...........
Câu 3.4:
Tính giá trị của biểu thức: 19076 x 5 - 56794 = ..........
Câu 3.5:
Ba công nhân dệt được 52680 cái áo. Người thứ nhất dệt được 16540 cái và dệt ít hơn người thứ hai là 6854 cái. Hỏi người thứ ba dệt được bao nhiêu cái áo?
Câu 3.6:
Một kho chứa 86540kg thóc. Người ta đã bán đi 3 lần, mỗi lần bán 16078kg. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Câu 3.7:
Một cửa hàng ngày đầu bán được 27836kg gạo. Ngày thứ hai bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Câu 3.8:
Năm nay con 8 tuổi. Hai năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con và lúc đó tuổi bố ít hơn 5 lần tuổi con là 4 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố, mẹ và con hiện nay.
Câu 3.9:
Tính giá trị của biểu thức: 71054 - 13569 x 4 = ...........
Câu 3.10:
Hai bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn dài 2m. Biết mỗi lần cưa được một đoạn hết 12 phút. Hỏi hai bác cưa cây gỗ đó trong bao lâu?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 19 năm 2014-2015.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét