30/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2016- 2017

violympic toan lop 2ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số thích hợp vào chỗ .... (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì viết dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân).

Câu 1:
Tính: 9 + 90 = ...
Câu 2:
Tính: 45 - 23 = ...
Câu 3:
Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là ...
Câu 4:
Số bé nhất có 2 chữ số là ...
Câu 5:
Cho các chữ số: 2; 0; 6; 9; 7. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho?
Câu 6:
Tính: 3 + 56 + 20 = ...
Cho 7:
Cho: 80cm = ... dm.
Câu 8:
Tính: 8 + 30 + 40 = ...
Câu 9:
Cho 23cm + 36cm < 6dm - ...cm.
Câu 10:
Số hạng thứ nhất là 12, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng của hai số là ...
Câu 11:
Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả hai mảnh vải dài .... cm.
Câu 12:
Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có một chữ số ...
Câu 13:
Hai anh em câu được tất cả 15 con cá, trong đó anh câu được một chục con. Vậy em câu được .... con?
Câu 14:
Cho: 7dm - 30cm = ... cm + 3dm.
Câu 15:
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 65?

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

violympic toan lop 4

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:
Tính: 23 + 6 = ...
Câu 2:
Tính: 45 + 12 = ...
Câu 3:
Tính: 13 + 6 - 7 = ...
Câu 4:
Tính: 85 - 52 + 5 = ...
Câu 5:
Tổng của 5 và 32 là: ...
Câu 6:
Tổng của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và 58 là: ...
Câu 7:
Cho 67dm - 53dm ... 20cm + 13dm.
Câu 8:
Cho 5dm ... 23cm + 26cm.
Câu 9:
Cho 8dm 7cm = ... cm.
Câu 10:
Cho 32cm + 3dm - 12cm = ... dm.
Câu 11:
Cho các chữ số 4; 1; 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho là: ...
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 2 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét