13/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 5 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Chọn các cặp giá trị theo thứ tự tăng dần:

toan lop 2

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 2.1: ........... + 27 = 64. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.2: 65 + 18 = ............ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.3: 12 + 18 + 7 = .......... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.4: Lan hái được 38 quả cam. Bình hái nhiều hơn Lan 7 quả. Hỏi Bình hái được bao nhiêu quả cam?
Câu 2.5: 38 + .......... - 22 = 53. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.6: Trong sân có 39 con gà mái. Biết gà trống ít hơn gà mái 17 con. Hỏi có bao nhiêu con gà trống trong sân?
Câu 2.7: .......... + 36 = 81. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.8: Dũng có 38 viên bi, Thành có ít hơn Dũng 1 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
Câu 2.9: 34 + 18 + ........... = 80. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
Câu 2.10: Mảnh vải trắng dài 35dm, mảnh vải hoa ngắn hơn mảnh vải trắng 12dm. Hỏi mảnh vải hoa dài bao nhiêu dm?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Hiện nay, Lan 9 tuổi, anh Hùng hơn Lan 7 tuổi. Vậy số tuổi hiện nay của anh Hùng là: ........... tuổi.
Câu 3.2: Có 2 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất đựng 86 lít dầu. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 15 lít. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?
Câu 3.3: Tổng của số 27 và số liền sau nó là: .............
Câu 3.4: Đoạn dây thứ nhất dài 58dm. Đoạn thứ hai ngắn hơn đoạn thứ nhất 25dm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu dm?
Câu 3.5:
toan lop 2
Trong hình vẽ trên có ............. hình chữ nhật.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 5 năm 2015- 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét