15/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm!

Câu 1.1: Tính: 69 - 63 = ...........
Câu 1.2: Hiệu của hai số 78 và 27 là: ..................
Câu 1.3: Tổng của 67 và 26 là: .................
Câu 1.4: Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: .............
Câu 1.5: Tính: 18 + 36 + 46 = ................
Câu 1.6: Cho các chữ số 0; 3; 4; 9. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho?
Câu 1.7: Tính: 86 - 6 - 30 = ...............
Câu 1.8: Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có hai chữ số là: ...............
Câu 1.9: Tổng của hai số là 100, số hạng thứ hai là 40. Vậy số hạng thứ nhất là: ...............
Câu 1.10: Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 6 là: ..................

Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

toan lop 2

Bài 3: Hoàn thành phép tính:

Câu 3.1: ...4 - 34 = 2....
Câu 3.2: ....9 - 3.... = 37
Câu 3.3: 3 + 3... = 39
Câu 3.4:...0 + 4.... = 70
Câu 3.5: 2... + ....3 = 90
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2015- 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét