16/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 7 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 2: Viết đáp án thích hợp vào chỗ ... :

Câu 2.1: Cho 5dm = ............... cm.
Câu 2.2: Tính: 61 - 6 = ............
Câu 2.3: Cho 30cm = ..................... dm.
Câu 2.4: Giá trị y thỏa mãn: y + 7 = 21 là:
Câu 2.5: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu nhỏ nhất:
A. 81 - 78 B. 21 - 12 C. 71 - 36 D. 41 - 5
Câu 2.6: Cho 45 + 27 .............. 38 + 36 . Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2.7: Cho 41 - 7 .................. 61 - 41. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2.8: Phép cộng có tổng bằng 20 là:
A. 14 + 5 B. 13 + 6 C. 18 + 2 D. 12 + 5
Câu 2.9: Hình vẽ bên có .................. hình tứ giác.
toan lop 2
Câu 2.10: Cho a + 23 + 27 = 100. Giá trị của a là?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Tính: 9 + 57 = ............
Câu 3.2: Số gồm 5 chục và 6 đơn vị là: ...................
Câu 3.3: Trong thùng đã có 27 lít nước. Hỏi cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong thùng có 5 chục lít nước?
Câu 3.4: Trong vườn có 4 chục cây cam, số cây bưởi ít hơn số cây cam là 18 cây. Vậy trong vườn có ................. cây bưởi.
Câu 3.5: Số hạng thứ hai là 9, tổng của hai số là số tròn chục liền trước số 53. Vậy số hạng thứ nhất là: ...........
Câu 3.6: Tính: 90 - 76 + 86 = ..............
Câu 3.7: Bé An cao 91cm, bé An thấp hơn bé Hoa 9cm. Vậy bé Hoa cao ................. dm.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2015- 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét