17/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 8 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

toan lop 2

Bài 2: Hoàn thành phép tính: Bạn hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ trống để được phép tính đúng:

Câu 2.1: 34 + ...2 = 7...
Câu 2.2:....7 - .... = 60
Câu 2.3: 2... + 13 = ...9
Câu 2.4:...9 - 4... = 27
Câu 2.4:........ - 34 = 26
Câu 2.5: 8... - 7 = ...3
Câu 2.6: 2... - ...3 = 7
Câu 2.7: ...0 - 2... = 15
Câu 2.8: 72 - ....8 = ....
Câu 2.9: 52 + 4.... = .......0

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Tính: 83 - 38 = .....
Câu 3.2: Trong phép tính: 72 - 27 = 45, số trừ là: ........
Câu 3.3: Tính: 92 - 59 = .......
Câu 3.4: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là: .....
Câu 3.5: Cho: 71 + .... = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ......
Câu 3.6:
toan lop 2
Hình vẽ sau có ...... hình tứ giác.
Câu 3.7: Cho 58 + a = 71. Giá trị của a là: ............
Câu 3.8: Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 6 là: ..............
Câu 3.9: Hiệu của hai số là 42, số trừ là 8. Vậy số bị trừ là: ............
Câu 3.10: Cho m - 8 - 18 = 26. Giá trị của m là: ............
Câu 3.11: Sau khi có 16 xe ô tô rời bến thì trong bãi xe còn lại 27 xe ô tô. Vậy lúc đầu trong bãi xe có .......... ô tô.
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2015- 2016.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét