19/06/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2015- 2016

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 9 NĂM 2015- 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1.1: Hiệu của 94 và 6 là: .........
Câu 1.2: Tính: 46 - 28 = ............
Câu 1.3: Số chẵn liền sau số 68 là: ..............
Câu 1.4: Số chẵn liền trước số 40 là: ............
Câu 1.5: Mảnh vải trắng dài 56dm, mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải trắng 18dm. Vậy mảnh vải đỏ dài ............. dm.
Câu 1.6: Cho: a – 25 – 27 = 48. Giá trị của a là ..........
Câu 1.7: Tính: 68 – 9 + 41 = ..............
Câu 1.8: Tổng của 2 số là 76, số hạng thứ nhất là 67. Vậy số hạng thứ 2 là ............
Câu 1.9: Từ số 27 đến số 74 có bao nhiêu số tự nhiên?
Câu 1.10: Từ số 35 đến số 94 có bao nhiêu số tự nhiên?

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 2.1: Cho 100cm = ........... dm.
Câu 2.2: Cho a + 28 = 85. Giá trị của a là: ................
Câu 2.3: Cho a - 36 = 64. Giá trị của a là: ................
Câu 2.4: Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 5 là: ...............
Câu 2.5: Tính: 76 - 7 = ............
Câu 2.6: Tính: 64 - 46 = ..............
Câu 2.7: Một cửa hàng có 5 chục lít nước mắm, cửa hàng đã bán 15 lít. Vậy cửa hàng còn lại ............. lít nước mắm.
Câu 2.8: Cho: 45kg - 27kg - 9kg = ............. kg.
Câu 2.9: Tính: 30cm + 9dm = 41dm - .......... dm.
Câu 2.10: Mai cân nặng 34kg, Hà nhẹ hơn Mai 5kg. Vậy Hà cân nặng ........... kg.
Câu 2.11: Số 9 trong số 98 có giá trị bằng bao nhiêu đơn vị?
Câu 2.12: Nếu Nam cho Hùng 5 cái kẹo thì số kẹo của 2 bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Nam có nhiều hơn Hùng bao nhiêu cái kẹo?
Câu 2.13: Hiệu của 2 số là 56, số trừ là 18. Vậy số bị trừ là: ..............
Câu 2.14: Số hạng thứ hai là 27, tổng của hai số là 54. Vậy số hạng thứ nhất là: ............

Bài 3: Hoàn thành phép tính Bạn hãy điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng.

Câu 3.1: 3 + ...2 = 4...
Câu 3.2: 95 - ... = ...2
Câu 3.3:...0 - 40 = 5...
Câu 3.4: 8... - 9 = ...1
Câu 3.5: 76 + ...... = 90
Câu 3.6: 9... - ....6 = 64
Câu 3.7: ........ - 24 = 38
Câu 3.8: 9... - ...9 = 68
Câu 3.9: 68 - ....9 = 1...
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2015- 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét