29/06/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 1

toan nang cao lop 2


TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 1

Bài 1:

Từ ba chữ số 3, 5, 6. Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số.

Bài 2:

Hãy viết tất cả các số có 2 chữ số mà mỗi số có 1 chữ số 5.

Bài 3:

Từ 3 số 4, 7, 9. Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau.

Bài 4:

Số x có bao nhiêu chữ số biết:
a) x bé hơn 100
b) x đứng liền sau một số có 2 chữ số.

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống.

toan nang cao lop 2

Bài 6: Tìm x biết:

a) x + 12 = 46                                                  b ) 42 + x = 87
c) x + 26 = 12 + 17                                          d ) 34 + x = 86 – 21

Bài 7: Tìm x biết

a) x – 17 = 23                     b ) x – 15 = 21 + 49                     c) x – 34 = 67 – 49

Bài 8: Tìm x biết 

a) 17 – x = 12                     b) 72 + 12 – x = 48                      c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 9: Tìm x biết

a) y + 56 = 56 – y               b) 48 - y = 48 + y                        c) 9 x y = 7 x y

Bài 10: Điền dấy thích hợp (<, >, =) vào chỗ ...: (với x khác 0)

a)x + 32... .........41 + x              d) 42+ 21 + x... .....42 + 21
b)56 – y... ........ 45 – y               g) 52 – 47... .......52 – 47 – x
c)x – 26... ........ x – 18               h) 29 + 42 – x... ..42 + 29 + x
Dowload tài liệu: Toán nâng cao lớp 2 phần 1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét