Trang toanlop2.com

Mang đến những tài liệu hay và hữu ích nhất cho các bạn học sinh khối lớp 2 !

31/07/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 10

toan lop 2 nang cao

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 10


Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 10. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: 

Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó 5

Bài 2: 

Viết các số có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó bằng số lớn nhất có 1 chữ số và hiệu hai chữ số của nó bằng 3.

Bài 3:

Hai số có hiệu bằng 14, nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu ?

Bài 4: 

Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị ?

Bài 5: 

Tìm 1 số biết số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là 35 ?

Bài 6: 

Số 45 thay đổi như thế nào nếu:
a)Xoá bỏ chữ số 5
b)Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5
c)Tăng chữ số hàng chục thêm 2

Bài 7: 

Để đánh các trang của cuốn sách dày 15 trang cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh

Bài 8: 

Nga dùng 20 chữ số để viết các số liền nhau thành 1 dãy số 0;1;2;3;…;a. Hỏi a là số nào ?

Bài 9: 

Viết thêm 4 số vào dãy sau:
a)3 ; 6 ; 9 ; …………………………….
b)39 ; 35 ; 31 ; ………………………...

Bài 10: Tìm x

a) 14 – x = 14 – 2
b) 46 < x – 45 < 49
c) 52 + 4 > x + 52
d) x – 8 < 3
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao.

30/07/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 9

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 9Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 9. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Điền số thích hợp vào các hình:

bai tạp nang cao toan lop 2

Bài 2: Tính

15 + 67 – 11 =
98 – 69 + 7 =
82 – 46 + 12 =
59 + 17 – 28 =

Bài 3: Đặt tính và tính

15 + 7
57 + 29
87 – 29
56 - 47
46 + 54
100 – 34

Bài 4: Tìm x biết:

x + 12 = 71
17 + x = 32
34 – x = 15
x – 34 = 15

Bài 5:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 thùng sữa, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 thùng sữa.
Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa?
Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa ?

Bài 6: Trong hình vẽ bên:

đề toán lớp 2 nâng cao
Có: .......................đoạn thẳng
Đó là các đoạn thẳng... .........................
Có... .....................đường thẳng
Đó là các đường thẳng: .........................
Có ba điểm thẳng hàng là: ..................................................................

Bài 7: 

Từ 4 chữ số: 0 ; 1; 2; 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau

Bài 8: 

Cho số a có hai chữ số
a)Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị ?
b)Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?

Bài 9:

a)Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4
b)Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4

Bài 10: 

Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12
Dowload tài liệu: Tại đây!

29/07/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 8

toan lop 2 nang cao

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 8

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 7. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: 

Một thùng nước mắm có 36 lít. Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12 lít. Hỏi số mắm đã bán được và số mắm còn lại trong thùng số mắm nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Bài 2: Tìm x biết

a)x + 26 = 48 + 52
b) x – 12 = 15 + 37
c) 68 – x = 17 – 9
d) 15 + 56 – x = 56

Bài 3: 

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác, bao nhiêu tứ giác ? Kể tên các tam giác, tứ giác đó ?
học toán nâng cao lớp 2

Bài 4: 

Nối phép tính với các số thích hợp
bài tập toán nâng cao lớp 2

Bài 5: 

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD
đề toán nâng cao lớp 2

Bài 6: 

Độ dài đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB và BC bằng 36 cm, đoạn thẳng CD dài 25 cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD?

Bài 7: 

Con kiến vàng bò từ A đến C, con kiến đen bò từ C đến E. Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn?
bài tập toán nâng cao lớp 2

Bài 8: 

Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN. Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP.

Bài 9: 

Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm, cạnh BC dài 18 cm, cạnh CA dài 22 cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 10: 

Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 15 cm, 2 dm3cm, 20 cm, 3 dm?
Dowload tài liệu: Tại đây!

28/07/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 7

toan lop 2 nang cao

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 7

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 7. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: 

Khánh có 18 quyển truyện. Nếu Khánh cho Hoà 2 quyển truyện thì Hoà có 19 quyển truyện. Hỏi Khánh và Hoà ai nhiều quyển truyện hơn.

Bài 2: 

Hộp thứ nhất có 78 viên kẹo, hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 16 viên kẹo. Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 3: 

Có hai đàn vịt, đàn vịt thứ nhất có 95 con, đàn vịt thứ nhất nhiều hơn đàn vịt thứ hai 32 con. Hỏi cả hai đàn vịt có bao nhiêu con?

Bài 4: 

Đoạn thẳng MN dài 45 cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN 14 cm. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu cm ?

Bài 5: 

Giải bài toán qua tóm tắt sau:
Tóm tắt:
toan lop 2 nang cao

Bài 6: 

Một cưa hàng ngày thứ nhất bán được 25 chiếc xe đạp, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 chiếc xe đạp. Hỏi cả hai ngày cưa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 7: 

Nam có ít hơn Bảo 8 viên bi. Hùng cho Nam thêm 3 viên bi. Hỏi Bảo còn nhiều hơn Nam bao nhiêu viên bi?

Bài 8: 

Hùng cân nặng 22 kg. Hoàng cân nặng 24 kg. Hậu cân nặng 23 kg. Hỏi bạn nào cân nặng nhất ?
Hùng và Hoàng cân nặng bao nhiêu kg?
Cả ba bạn cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 9: 

Có 1 cân đĩa, người ta đặt lên đĩa cân thứ nhất 3 kg, đĩa thứ hai đặt túi đường và quả cân 1 kg thì cân thăng bằng. Hỏi túi đường nặng bao nhiêu kg?

Bài 10: 

Bao gạo và bao đường cân nặng 86 kg. Bao gạo cân nặng 42 kg. Hỏi bao nào nặng hơn và nặng hơn bao kia bao nhiêu kg?
Dowload tài liệu: Tại đây!

26/07/2017

Đề thi Violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 18 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2016- 2017.

Bài 1: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Tìm x: x : 4 = 5
Câu 2: Một phép chia có số chia bằng 7 và thương bằng 5. Vậy số chia bằng: …
Câu 3: Tính: 10 : 5 x 7 = …
Câu 4: Mẹ có một số bánh. Mẹ chia đều cho 4 chị em, mỗi người được 5 chiếc bánh. Vậy mẹ có tất cả số chiếc bánh là: …
Câu 5: Cho 15 : 5 x 9 … 5 x 2 + 3 x 5.
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 6: Chú thợ hàn uốn cong một đoạn thép thành 1 hình tam giác có ba cạnh bằng nhau và bằng 2dm. Vậy đoạn thép ban đầu có độ dài là: … cm.
Câu 7: Một phép chia, số chia là số chẵn liền sau số 2 và thương là số bé liền trước số 7. Vậy số bị chia là: …
Câu 8: Một tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 27cm, 2dm.
Vậy chu vi của tam giác đó là: … cm.
Câu 9: Có … số tự nhiên có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 8.
Câu 10: Lan gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 8. Thu gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số.
Vậy cả hai bạn gấp được số ngôi sao là: … ngôi sao.

Bài 2: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Tính 5 x 8 : 4 = …
Câu 2: Bạn Hùng đi ngủ lúc 21 giờ, bạn Tùng và Minh đi ngủ lúc 20 giờ 15 phút, banh Minh đi ngủ lúc 20 giờ 30 phút. Vậy bạn đi ngủ muộn nhất là: …
Câu 3: Trong phép chia, số chia là 5 và thương là 4. Vậy số bị chia là: …
Câu 4: Cho a : 4 = 3. Vậy a= …
Câu 5: Phép tính có kết quả lớn nhất là: …
a) 3x7
b) 2 x 10
c) 5 x 5 -3
d) 45 – 25
Câu 6: Một hình tứ giác có độ dài của 4 cạnh lần lượt là: 12cm, 1dm, 20cm, 13cm. Vậy chu vi của tứ giác đó là: …
Câu 7: Cho 27 : 7 + 5 x 6 …. 4 x 10.
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 8: Tính 10 : 5 x 7 + 16 = …
Câu 9: So sánh (ab + 72) … (a0 + 2b)
Câu 10: cho n : 5 = 3 và 3 x m = 40 – 13.
So sánh m và n ?

Bài 3: Đừng để điểm rơi.

Câu 1: Cho : a : 4 = 4. Vậy a= …
Câu 2: Tính 4 x 5 : 2 = …
Câu 3: Tìm x biết x : 3 = 20 : 4
Câu 4: Đoạn dây thép dài 2dm được cắt thành 4 đoạn bằng nhau. Vậy mỗi đoạn dài số cm là : … cm.
Câu 5: Bác Lan có 30dm vải, lần đầu bác bán được 10dm vải và lần 2 bác bán được 80cm. Vậy sau 2 lần bán bác còn lại số dm vải là: … dm.
Câu 6: Trong phép chia, số bị chia là số chẵn liền trước số 38 và số chia là số chẵn liền sau số 4. Vậy thương là: …
Câu 7: Tính: 5 x 6 : 3 + 40 : 5 = …
Câu 8: Cho 4 x 7 + 22 … 25 : 5 x 10.
Dấu thích hợp điền vào chỗ ….
Câu 9: Mai hỏi Lan: “Năm nay mẹ bạn bao nhiêu tuổi?”
Lan đáp: “mẹ tớ hơn tớ 25 tuổi và tuổi của mẹ tớ năm nay là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số bằng 5”
Vậy năm nay tuổi của mẹ Lan là: …
Câu 10: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 20 ?
Dowload tài liệu: Tại đây!

24/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 17 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2016- 2017.

Bài 1: Tìm đáp án đúng:

Câu 1: Phép tính có thương nhỏ nhất là: …
a) 28 : 4
b) 20 : 4
c) 30 : 5
d) 27 : 3
Câu 2: Số bị chia là 32 và số chia là 4. Vậy thương là : …
Câu 3: Tính: 2dm x 4 – 4cm = …
Câu 4: Số bị chia là số chẵn liền trước số 3o và số chia là 4.
Vậy thương là: …
Câu 5: Từ một sợi dây đồng dài 3dm, người ta cắt ra thành các đoạn, mỗi đoạn dài 5cm. Vậy sẽ cắt được … đoạn.
Câu 6: Tính: 12 : 3 x 10 + 23 = …
Câu 7: Cho 45 : 5 + 26 … 32 : 4 + 27
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 8: Cho m +m + m = 4 x 6 và n x 5 = 100 -75.
So sánh m và n ?
Câu 9: Cho a5 + 2b … ab +52
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 10: Tính: 5 x 6 : 3 =…
Câu 11: Cho 7 = … : 5
Vậy số thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 12: Tính: 3 x 8 : 4 =…
Câu 13: Cho 9 = … : 4.
Số thích hợp để điền vào chỗ … là: …
Câu 14: Cho 36 = 4 x … + 4
Số thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 15: Cho dãy số: 100, 92, 84, …
Số thứ 5 của dãy số là: …
Câu 16: Cho 36 : 6 = … : 3
Số thích hợp điển vào chỗ … là: …
Câu 17: Nếu Tú cho Tâm 3 chục que tính thì Tú còn lại số que tính bằng số que tính Tú đã cho Tâm. Vậy lúc đầu Tú có … que tính.
Câu 18: Lớp 2A có số học sinh là số lẻ đứng trước số 37. Trong giờ sinh hoạt sao nhi đồng, chị phụ trách chia đều số học sinh lớp 2A thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh ?
Câu 19: Năm nay anh Hải có số tuổi nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích của hai chữ số của nó bằng 16, anh Hải hơn Hoa 9 tuổi.
Hỏi năm nay Hoa bao nhiêu tuổi ?

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ … :

Câu 1: Cho 45 = 5 x …
Số thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 2: Tìm y biết: y : 4 = 12 : 2
Câu 3: Tính: 4 x 4 : 2 = …
Câu 4: Trên giá sách có 36 quyển sách được chia đều vào 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách ?
Câu 5: Tính: 20 : 4 x 5 + 3 x 5 = …
Câu 6: Từ 1 mảnh vải hoa dài 41dm, cô thợ may cắt đi 14dm để may quần và cắt tiếp 90cm để may áo. Vậy mảnh vải hoa còn lại dài … dm.
Câu 7: Trong 1 phép chia biết số chia là số lẻ đứng liền sau số 33 và số chia là số lẻ đứng liền trước số 7. Vậy thương của phép chia đó là: …
Câu 8: Cho 25 : 5 x 9 … 2 x 2 x 10.
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 9: Năm nay bố 45 và mẹ 39 tuổi. Vậy đến khi tuổi mẹ bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của hai bố mẹ là: …
Câu 10: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tích của hai chữ số bằng 18 ?
Dowload tài liệu: Tại đây!
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2016- 2017

21/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 16 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2016- 2017.

Bài 1: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Tính 4 x 3 + 24 : 3 = …
Câu 2: Trong phép tính 28 : 4 = 7 thì số bị chia là: …
Câu 3: Tích của số 5 và số liền trước của nó là: …
Câu 4: Thương của 30 và 3 là: …
Câu 5: Mẹ có số kẹo là số liền trước của 29, mẹ chia đều số kẹo cho ba anh em. Hỏi ba anh em mỗi người được mấy cái kẹo ?
Câu 6: Cho dãy số: 1, 4, 5, 9, 14. Số hạng thứ 7 của dãy số là: …
Câu 7: Cho 6dm - … cm = 32cm
Câu 8: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?
de thi violympic toan lop 2 vong 16 nam 2016 2017
Câu 9: Cho a x 3 + 16 = 4 x 7
Tích của a và số chẵn đứng liền sau nó là: …
Câu 10: Tìm một số biết rằng lấy 3 nhân với số đó rồi trừ đi 1 thì được kết quả là số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số bằng 12.

Bài 2: Tìm đáp án đúng:

Câu 1: Một giá sách có 9 ngăn, mỗi ngăn 5 quyển. Vậy giá sách đó có … quyển sách.
Câu 2: Tính: 15kg : 3 x 7 = … kg.
Câu 3: Trên sân trường có 4 chục học sinh nam đang đá cầu và 3 chục học sinh nữ đang nhảy dây. Hỏi trên sân trường có bao nhiêu học sinh ?
Câu 4: Cho các số: 12, 3, 21, 30, 4, 27. Thương của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho là: …
Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 70 mà tích hai chữ số của nó bằng 18 ?
Câu 6: Cho 27 : 3 … 20 : 2
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 7: Cho 3 x b = 21. Vậy b = …
Câu 8: Đường gấp khúc ABCDE có độ dài là 12dm, trong đó có AB = 18cm, BC = DE = 16 cm. Vậy CD = ?
Câu 9: Thương của 25 và 5 là: …
Câu 10: Mỗi chuồng thỏ có 4 con thỏ. Nhà Lan có số chuồng thỏ là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy nhà Lan có tất cả … con thỏ.

Bài 3: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Cho m x 3 = 27. Vậy m = …
Câu 2: Phép tính có thương bằng số chia là: …
a) 6 : 3
b) 9 : 3
c) 14 : 2
d) 18 : 3
Câu 3: Tích của hai số là 24, thừa số thứ nhất là 3. Vậy thừa số thứ 2 là : …
Câu 4: Phép tính có thương nhỏ nhất là: …
a) 3 : 3
b) 10 : 2
c) 12 : 3
d) 8 : 2
Câu 5: Tính 15 : 3 x 9 = …
Câu 6: Tính 6dm : 3 + 18cm = …
Câu 7: Bé Minh đếm được 1 chục cái chân gà trong một chuồng. Hỏi trong 7 chuồng như vậy có bao nhiêu con gà ?
Câu 8: Tích của 4 với số lớn nhất có 1 chữ số là: …
Câu 9: Một ô tô buýt chở khác đến bến xe Giáp Bát thì dừng lại. Sau khi có 15 người lên xe và 2 chục người xuống xe thì trên xe có 3 chục người. Hỏi trước khi dừng xe ở bến xe Giáp Bát thì trên xe có bao nhiêu người ?
Câu 10: Tìm x biết: 4 x X + 12 = 2 x 10
Dowload tài liệu: Tại đây!
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2016- 2017

20/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 15 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2016- 2017.

Bài 1: Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Phép tính có tích lớn nhất là:
a) 2x9
b) 2x7
c) 2x8
d) 2x6
Câu 2: Cho 3 x 9 … 5x 6. Dấu thích hợp điền vào chỗ … là:
a) >
b) <
c) =
Câu 3: Cho 4 x 6 … 5 x 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ … là:
a) >
b) <
c) =
Câu 5: Phép tính có tích nhỏ nhất là: …
a) 3 x 4
b) 2 x 7
c) 3 x 3
d) 2 x 5
Câu 6: Tích của 4 số lẻ lớn nhất có 1 chữ số là: …
Câu 7: Tích của 5 số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: …
Câu 8: Tính: 2dm x 8 – 12dm = …
Câu 9: Tính: 5cm x 6 + 10cm = …
Câu 10: Hình dưới có số tứ giác là: …
toan nang cao lop 2

Bài 2: Tìm đáp án đúng:

Câu 1: Đường gấp khúc ABCD có độ dài là 10dm, biết AB = BC = 40cm.
Vậy độ dài đoạn CD là: … cm.
Câu 2: Trong vườn cây có 5 chục cây đào, số cây đào nhiều hơn số cây quất 6 cây.
Vậy trong vườn có … cây quất.
Câu 3: Đường gấp khúc MNPQ có độ dài các đoạn lần lượt là: MN = 4dm, NP = PQ = 3dm.
Vậy độ dài đường gấp khúc MNPQ là: … cm.
Câu 4: Tính: 3 x 10 – 27 = …
Câu 5: Hình dưới có số hình tam giác là: …
violympic toan lop 2
Câu 6: Số liền trước số lớn nhất có hai chữ số là số: …
Câu 7: Cho 100 – a = 5 x 6, b + 24 = 4 x 8.
Hiệu của a và b là: …
Câu 8: Mẹ 35 tuổi. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi ?
Câu 9: Tính : 5 x 9 – 5 = …
Câu 10: Cho 2a + 3b … 2a + 54.
Dấu cần điền vào chỗ … là:

Bài 3: Viết đáp án vào chỗ … :

Câu 1: Tích của 4 và 8 là: …
Câu 2: Một tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 5 tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày ?
Câu 3: Tích của 5 và 7 là: …
Câu 4: Tính 28 + 36 + 14 = …
Câu 5: Băng giấy màu đỏ dài 85cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu cm ?
Câu 6: Lan và Mai có 26 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Mai 7 quyển thì hai bạn còn lại bao nhiêu quyển ?
Câu 7: Tổng số chân của 9 con trâu là: …
Câu 8: Tìm số có hai chữ số giống nhau mà tích của hai chữ số của nó bằng 4.
Câu 9: Có bao nhiêu số có hai chữ số ?
Câu 10: Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn 12 ?
Dowload tài liệu: Tại đây!
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2016- 2017

19/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 14 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2016- 2017.

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Tính 4 x 7 = ...
Câu 2: Tính 4 x 3 = ...
Câu 3: Hiệu của 30 và 3 là ...
Câu 4: Tích của 2 và 8 là ...
Câu 5: Cho ... x 6 = 30
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …
Câu 6:
Trong hộp có 2 gói bánh, mỗi gói có 8 cái bánh. Vậy trong hộp có .... cái bánh
Câu 7: Tính 2 x 2 x 8 = ...
Câu 8: Tìm số bé nhất có 2 chữ số, biết tích 2 chữ số của nó bằng 10.
Trả lời: Số cần tìm là ...
Câu 9: Mỗi ngày nhà Mai ăn hết 2kg gạo. Vậy 1 tuần nhà Mai ăn hết ...kg gạo.

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho 4 x ... = 28
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 2:
Tích của 4 và 6 là ...
Câu 3:
Cho m + m + m = m x ...
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 4:
Viết phép tính 8 + 4 + 4 dưới dạng tích của 2 thừa số bằng nhau là ...
Câu 5:
Cho 2 x 8 + 54 ... 4 x 7 + 38
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 6:
Cho 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x ...
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 7:
Mẹ mua về một số quả cam, mẹ bày ra 6 đĩa, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu quả cam?
Trả lời: Số quả cam mẹ mua là ... quả
Câu 8:
Năm nay tổng số tuổi của ông và cháu là 80 tuổi, biết tuổi của cháu là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Vậy năm nay ông ... tuổi.
Câu 9:
Cho 2 x ... = 3 x 4
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Bài 3: Điền đáp án vào chỗ ...:

Câu 1:
Cho 21 = ... x 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:…
Câu 2:
Hiệu của 21 và 16 là ...
Câu 3:
Tổng của 5 và 8 là...
Câu 4:
Tính 27 + 27 + 27 = …
Câu 5:
Lớp 2A có 8 nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Vậy lớp 2A có ... học sinh
Câu 7:
Cho ... x 6 = 8 x 3
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 8:
Tính 2 x 6 + 79 = ...
Câu 9:
Hiệu của 2 số là tích của 4 và 7, số trừ là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số bị trừ là ...
Câu 10:
Cho m x 4 + m = m x ...
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Dowload tài liệu: Tại đây!
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2016- 2017

18/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2016- 2017

toan lop 2


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 12 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới.
Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 13 năm 2016- 2017.

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

de toan lop 2

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Trong bến xe có 3 chục xe ô tô, một lúc sau có 17 xe ô tô đã rời bến. Hỏi trong bến còn lại bao nhiêu chiếc xe ô tô?
A. 13 xe ô tô
B. 47 xe ô tô
C. 23 xe ô tô
D. 47
Câu 2
Cho 57 + 34 ... 34 + 62
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
A. <
B. >
C. =
D. +
Câu 3
Nếu ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là chủ nhật tuần trước thì chủ nhật tuần này là ngày ... Câu 4 Bao gạo cân nặng 5 chục kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 12kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Trả lời: Bao ngô nặng ...kg Câu 5 13 giờ hay còn gọi là A. 2 giờ chiều B. 1 giờ chiều C. 1 giờ sáng D. 3 giờ trưa Câu 6 Hiệu của 2 số bằng số trừ và bằng số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số bị trừ là ...
Câu 7
21 giờ hay còn gọi là
A. 8 giờ tối
B. 9 giờ đêm
C. 9 giờ sáng
D. 9 giờ tối
Câu 8
Trong bến xe có 32 xe ô tô, 1 lúc sau có một số chiếc xe ô tô đã rời bến và trong bến chỉ còn 18 chiếc ô tô. Hỏi có bao nhiêu xe đã rời bến? Trả lời: Số xe đã rời bến là ... xe ô tô
Câu 9
6 năm nữa thì An sẽ bằng tuổi chị Chi hiện nay, biết năm nay An 9 tuổi. Vậy năm nay chị Chi ... tuổi

Bài 3: Điền đáp án thích hợp vòa chỗ ...:

Câu 1: 52 - ... = 37
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 2
Hiệu của 100 và 5 là ...
Câu 3
Tổng của 8 và 83 là ...
Câu 4
Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 8 thì được kết quả là tổng của 16 và 27.
Trả lời: Số cần tìm là ....
Câu 5
toan lop 2 nang cao
Câu 6
hoc toan lop 2 o ha noi
Câu 7
Bố Hà đi công tác 10 ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 1. Vậy bố Hà kết thúc chuyến công tác là ngày ...
Câu 8
Cho a + 4 + 6 = 90, b - 26 - 4 = 36. Hiệu của a và b là ...
Câu 9
Cho 4dm ... 32cm + 8cm
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 10 Điền dấu thích hợp vào chỗ … :
trung tam day toan lop 2 tot o ha noi
Dowload tài liệu Tại đây!

17/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 12 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

toan lop 2 o ha noi

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Bình nước Lavie chứa được khoảng 20... nước. Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là: A) giờ
B) dm
C) cm
D) lít
Câu 2:
Cho: 3... + 68 = 1000. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A) 42
B) 32
C) 2
D) 4
Câu 3:
Cho 92 - ... 6 = 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A) 8
B) 7
C) 86
D) 76
Câu 4:
Cho: 5dm ... 25cm + 2dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A) =
B) >
C) +
D) <
Câu 5:
Nếu thứ bảy tuần này là ngày 20 tháng 12 thì thứ bảy tuần trước là ngày bao nhiêu?
A) Ngày 27 tháng 11
B) Ngày 13 tháng 11
C) Ngày 27 tháng 12
D) Ngày 13 tháng 12
Câu 6:
Trong các phép tính dưới dây, phép tính nào có tổng bẳng số tròn chục?
A) 35 – 30
B) 80 – 66
C) 37 + 32
D) 23 + 37
Câu 7:
Trong vườn nhà bà có 3 chục cây gồm cây bưởi và cây cam, số cây cam bằng số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi trong vườn nhà bà có bao nhiêu cây bưởi?
A) 19 cây bưởi
B) 41 cây cam
C) 41 cây bưởi
D) 19 cây cam
Câu 8:
Nếu ngày hôm nay là thứ tư ngày 18 tháng 12 thì thứ tư tuần sau là ngày bao nhiêu?
A) Ngày 11 tháng 11
B) Ngày 11 tháng 12
C) Ngày 25 tháng 1
D) Ngày 25 tháng 12
Câu 9:
Hà đang cầm trên tay một thẻ số, biết rằng lấy số thứ nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16 trừ đi số của Hà đang cầm thì được kết quả là số chẵn liền trước số 50. Vậy số thẻ Hà đang cầm là:...
Câu 10:
Thứ bảy hàng tuần Mai đến thư viện đọc sách từ 13 giờ đến 5 giờ chiều. Vậy Mai đã đọc sách trong bao nhiêu giờ?

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Tú nhiều hơn em Na 7 tuổi. Vậy 15 năm nữa Tú hơn em Na bao nhiêu tuổi?
Câu 2:
Cho 17kg +...kg = 65kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 3:
Chiều chủ nhật Vân thường dành 3 giờ để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, Vân bắt đầu dọn nhà từ lúc 15 giờ, Vậy Vân sẽ dọn nhà xong lúc mấy giờ?
Câu 4:
Cho 58dm - ... cm = 50dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 5:
8 giờ tối hay còn gọi là ... giờ?
Câu 6:
Một ngày có ... giờ?
Câu 7:
Nếu ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) là thứ tư tuần sau thì thứ năm tuần trước là ngày?
Câu 8:
Nam kém bố Nam 25 tuổi. Vậy 10 năm nữa bố Nam hơn Nam... tuổi?
Câu 9:
Năm nay bác Hải trồng được một vườn cây quất cảnh và một vườn đào. Số cây quất bằng số cây đào và bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 13. Vậy bác Hải đã trồng được bao nhiêu cây đào và quất?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2016- 2017

15/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016- 2017

toan lop 2ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 11 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Điền đáp án vào chỗ ... :

Câu 1: Tính 56 - 38 + 27 = ...
Câu 2
Tổng của 25 và số liền sau nó là ...
Câu 3
Cho 3dm6cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 4
Tính 25 + 75 - 5 = ...
Câu 5
Cho 4dm + 32cm - 28 cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 6
Tìm số tròn chục liền sau của a, biết 75 - a = 18 + 29.
Trả lời: Số tròn chục liền sau của a là ...
Câu 7
Tìm một số sao cho số đó cộng với 9 thì được kết quả là 68.
Trả lời: Số cần tìm là ...
Câu 8
Tìm số tròn chục liền trước của a, biết a - 36 = 100 - 63
Trả lời: Số tròn chục liền trước của a là ...
Câu 9
Tìm số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số bằng hiệu 2 chữ số của nó và bằng 5.
Trả lời: Số cần tìm là ...
Câu 10
Tâm có 1 quyển album, mỗi trang trong album để được 15 bức ảnh. Tâm đã đầy ảnh vào 2 trang. Vậy Tâm có tất cả ... bức ảnh.

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho 100kg - 82kg ... 100kg - 65kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ ... là
Câu 2
Giá trị y thỏa mãn: y - 7 = 78 là
Câu 3
Cho a + 18 = 26; 27 - b = 9. So sánh a và b
Câu 4
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả là số lẻ?
A. 30 – 24
B. 6 + 36
C. 45 – 28
D. 11 - 5
Câu 5
Cho a - 39 = 49; 2 + b = 81. Vậy a - b = ...
Câu 6
Trong một phép tính trừ có số trừ bằng hiệu và bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 13. Vậy số bị trừ là ...

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Giá trị của y thỏa mãn y - 6 - 7 = 8 là: ...
Câu 2
Cho 5 dm = 5cm + ...cm. Số cần điền vào chỗ chấm là ...
Câu 3
Cho 8dm ... 8cm + 73 cm. Dấu (>; <; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 4
Giá trị y thỏa mãn: 34 - y = 34 là
Câu 5
Tính 16 + 16 + 68 = ...
Câu 6
Trong một phép tính trừ biết số bị trừ lớn hơn số trừ 45 đơn vị. Vậy hiệu của 2 số là ...
Câu 7
Cho 43 - m = 7 + 28. Giá trị của m là
Câu 8
Hình vẽ bên dưới có ... đoạn thẳng

Câu 9
Năm nay nhà trường phân công cho thầy Nam dạy thể dục ở khối 2 và khối 3. Một tuần thầy Nam dạy 16 tiết ở khối 2 và số tiết thầy dạy ở khối 2 ít hơn số tiết thầy dạy ở khối 3 là 5 tiết. Vậy một tuần thầy Nam dạy ở khối 3 là ... tiết.
Câu 10
violympic toan lop 2
Số cần điền vào dấu ? là ...
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016- 2017

14/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2016- 2017

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 10 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

violympic toan lop 2

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn là
Câu 2
Cho các số: 24, 43, 37, 7, 70, 59. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là
Câu 3
Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 100 là
Câu 4
Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 7 là
Câu 5
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả nhỏ nhất
Câu 6
Giá trị của a thỏa mãn: a - 13 = 38 là ...
Câu 7
Tổng của 46 và 27 là
Câu 8
Chiều dài mặt bàn khoảng
Câu 9
7 năm nữa Tùng 15 tuổi. Vậy năm nay Tùng bao nhiêu tuổi?
Câu 10
Cách đây 4 năm Tùng 8 tuổi. Vậy bây giờ Tùng có số tuổi là?
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Cho 23 + 47 ... 7 + 24. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm: 76 dm - 50 cm .... 90 cm + 61 dm
Câu 3
Cho 100 - 35 = ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 4
Tính 15 + 85 = ...
Câu 5
Cho 7 = 100 - ... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 6
Tính 68 - 63 = ...
Câu 7
Tính 49 + 32 - 25 = ...
Câu 8
Tính 24 + 76 - 6 = ...
Câu 9
Tìm y biết 100 - y = 86. Vậy y bằng ...?
Câu 10
Tìm một số, biết rằng lấy 100 trừ đi số đó kết quả là 13. Vậy số đó là?
Câu 11
Tìm một số, biết rằng lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau cộng với số đó thì được kết quả 100. Vậy số cần tìm lại là?
Câu 12
Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ là số tròn chục liền sau số 90, hiệu là 96. Vậy số trừ là
Câu 13
Trong sân có 6 chục con gồm cả gà và vịt, biết số gà bằng số lẻ liền sau số 31. Vậy trong sân có ... con vịt
Câu 14
violympic toan lop 2
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2016- 2017
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016- 2017 Tại đây!

13/07/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 6

toan nang cao lop 2

ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 6

Bài 1: 

Điền các số vào ô trống sao cho có đủ các số từ 1 đến 9 sao cho tổng các số trong mỗi hàng, trong mỗi cột đều bằng 15
toan nang cao lop 2

Bài 2:

toan nang cao lop 2
Hình vẽ bên có... ..... đoạn thẳng
Kể tên các đoạn thẳng:
Hình vẽ bên có... .....hình tam giác
Tính chu vi mỗi tam giác

Bài 3:

toan nang cao lop 2
Hình vẽ dưới đây có... .... tứ giác
Có... ........hình chữ nhật
Có... ........hình vuông

Bài 4: 

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 66 gói kẹo, ngày thứ nhất bán hơn ngày thứ hai 14 gói kẹo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo.

Bài 5: 

Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa, Hồng có nhiều hơn Lan 4 bông hoa. Hỏi Hồng có nhiều hơn Huệ bao nhiêu bông hoa?
Dowload tài liệu: Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 6

12/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2016- 2017

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 9 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Bức tranh bí ẩn Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

violympic toan lop 2

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Cho: 96dm - 90cm ... 87dm + 80cm. Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống là
Câu 2
Cho 45kg - 8kg ... 45kg - 17kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 3
Cho 37kg +23kg ... 76kg - 16kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 4
Tính 57 + 43 =...
Câu 5
Tính 36 - 18 =...
Câu 6
Tính 65 - 38 =...
Câu 7
Tính 55 - 6 =...
Câu 8
Giá trị của a thỏa mãn: a - 48 = 52 là?
Câu 9
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?
Câu 10
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?
Câu 11
Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 29 là?
Câu 12
Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 63 là
Câu 13
Cho các số 25, 52, 80, 83, 79. Số lớn nhất trong các số đã cho là:
Câu 14
Mai cân nặng 36kg, Hiền cân nặng 37kg. Vậy cả hai bạn cân nặng là...
Câu 15
Bao ngô cân nặng 50kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8kg. Vậy bao gạo cân nặng ...kg
Câu 16
Trên cánh đồng có số con trâu bằng số bé nhất có 2 chữ số giống nhau, số con trâu ít hơn số con bò là 9 con. Vậy trên cánh đồng có số con bò là? Câu 17
Con ngỗng cân nặng 7kg, con ngỗng nặng hơn con ngan 4kg nhưng lại nhẹ hơn con đà điểu 7kg. Vậy con ngan có số cân là
Câu 18
Con ngan cân nặng 5kg, con ngan nhẹ hơn con ngỗng nhưng lại nặng hơn con vịt 3kg. Vậy con vịt có số kg là?

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho 26 + ... + 7 = 82. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2
Cho ... - 3 = 27. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 3
Cho: 25 + 15 > y - 6 > 66 - 28. Giá trị của y là?
Câu 4
Cho y - 16 - 17 = 48. Giá trị của y là?
Câu 5
Trong phép tính: 35 = 52 - 17 thì số bị trừ là
Câu 6
Số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 là?
Câu 7
Cho các số: 25, 52, 80, 83, 8. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là?
Câu 8
Lớp 2A trồng được 3 chục cây, lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A là 7 cây. Vậy lớp 2B trồng được ... cây?
Câu 9
Long cân nặng 35kg, Tùng cân nặng 36kg. Vậy cả hai bạn cân nặng ... kg?
Câu 10
Nếu đổ thêm vào thùng 18kg gạo thì trong thùng sẽ có 5 chục ki lô gam gạo. Vậy lúc đầu thùng có ...kg gạo?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2016- 2017

11/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐÊ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 8 NĂM 2016- 2017

Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

toan lop 2


Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:
Tính: 41 - 8 = ......
Câu 2:
Tính: 62 - 59 = ......
Câu 3:
Tổng của hai số là 80, số hạng thứ nhất là 58. Số hạng thứ hai là: ......
Câu 4:
Hình vẽ sau có ...... hình tứ giác
toan lop 2

Câu 5:
Cho 31dm - 26dm ...... 9dm - 39cm. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Bài số 3: Đi tìm kho báu

Câu 1:
Trong các số 56; 42; 28; 23; 38 thì số nhỏ nhất là: ......
Câu 2:
Giá trị của y thỏa mãn: 8 + y = 80 là: ......
Câu 3:
Tổng của 63 và 28 là: ......
Câu 4:
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng bằng 100?
Câu 5:
Hiệu của 52 và 5 là: ......
Câu 6:
Một đội công nhân có tổng số công nhân bằng số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16. Trong đó có 16 công nhân nữ. Vậy đội đó có bao nhiêu công nhân nam?
Câu 7:
Hà gấp được 16 ngôi sao, Hà gấp được ít hơn Lan 5 ngôi sao. Vậy Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?
Câu 8:
Bố nhiều hơn mẹ 3 tuổi. Năm nay mẹ 38 tuổi. Vậy năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Câu 9:
Tính: 73 - 37 = ......
Câu 10:
Tính: 32 - 6 = ......
Câu 11:
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu bằng 25?
Câu 12:
Trong một phép tính trừ có số trừ bằng hiệu số và bằng 38. Vậy số bị trừ là ......
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2016- 2017

10/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2016- 2017

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 7 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau:

Câu 1:
violympic toan lop 2
Câu 2:
violympic toan lop 2
Câu 3:
violympic toan lop 2

Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 11 - 8 = ...
Câu 2: Hiệu của 90 và 5 là: ...
Câu 3: Hiệu của 60 và 16 là: ...
Câu 4: Cho 87kg - 82kg ... 11kg - 8kg. Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ trống
Câu 5: Cho 3dm 9cm < ...dm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ...
Câu 6: Cho 9dm 3 cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 7: Cho 11kg - 2kg ...10kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 8: Cho 6kg + ...kg = 23kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 9: Cho x + 23 = 30. Vậy giá trị của x là ...
Câu 10: Giá trị của y thỏa mãn: 20 + y = 70 là ...
Câu 11: Giá trị của y thỏa mãn: y + 3 = 11 là ...
Câu 12: Phép tính có hai số hạng bằng nhau và có tổng bằng 20 là ...
Câu 13: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?
Câu 14: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu lớn nhất?
Câu 15: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu nhỏ nhất?
Câu 16: Tổng của hai số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, số hạng thứ hai là 12. Vậy số hạng thứ nhất là: ...
Câu 17: Vườn nhà Bình có 6 chục cây gồm cây cam và bưởi. Trong đó có 35 cây cam. Vậy vườn nhà Bình có bao nhiêu cây bưởi?
Câu 18: Có hai can đựng nước. Sau khi đổ 5 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì mỗi can đều có hai chục lít nước. Vậy lúc đầu can thứ hai có bao nhiêu lít nước
Câu 19: Mẹ đi chợ mua về 3 chai dầu ăn gồm 1 chai dầu loại 2 lít và 2 chai dầu loại 1 lít. Vậy mẹ đã mua tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1:
Cho 8 + ...... = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 2:
Hiệu của 11 và 2 là ......
Câu 3:
Cho: ...... + 25 = 40. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ......
Câu 4:
Tính 13 + 87 = ......
Trả lời:
Câu 5:
Trong thùng đã có 5 lít nước. Vậy cần đổ thêm vào ...... lít nước nữa để trong thùng có 5 chục lít nước
Câu 6:
Số hạng thứ nhất là 7, tổng của hai số hạng là 70. Vậy số hạng thứ hai là: ......
Câu 7:
Tính 60 - 6 + 28 = ......
Câu 8:
Cho 7 + y = 70. Giá trị của y là ......
Câu 9:
Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao ......cm
Câu 10:
Cho 30 - 9 > a > 15 + 4. Giá trị của a là ......
Câu 11:
Tính 60 - 6 = ......
Câu 12:
Tổng của 51 và 39 là: ......
Câu 13:
Hiệu của 50 và 5 là: ......
Câu 14:
Trong can đã có 17 lít nước.Vậy cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong can có 2 chục lít nước.
Câu 15:
Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 6 đơn vị
Câu 16:
Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 5 đơn vị
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2016- 2017

07/07/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 5

toan nang cao lop 2

ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 5

Bài tập 1: 

Minh có 18 viên bi, nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi ?

Bài tập 2:

Có ba thúng xoài, thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả, thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai 5 quả. biết thúng thứ nhất có 12 quả. Hỏi
a) Thúng nào có nhiều xoài nhất ?
b) Cả ba thúng có bao nhiêu quả xoài

Bài tập  3: 

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng, bao nhiêu tam giác, bao nhiêu tứ giác, kể tên các hình đó ?
toan nang cao lop 2

Bài tập  4: Cho hình vẽ:

toan nang cao lop 2

Chu vi tam giác ACE là:
Chu vi tam giác AED là:
Chu vi tứ giác ABGE là:
Chu vi tứ giác DEGC là:
Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:
Độ dài đường gấp khúc AEDCGE là:

Bài tập 5: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống

toan nang cao lop 2

06/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Tính: 45 - 24 =...
Câu 2:
Tính: 12 + 8 =...
Câu 3:
Hiệu của 96 và 6 là:...
Câu 4:
Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:....
Câu 5:
Tính: 79 - 36 + 47 =...
Câu 6:
Cho:... + 20 = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 7:
Tính: 53 - 3 + 50 =...
Câu 8:
Tính: 7 + 53 + 8 =...
Câu 9:
Tìm số có 2 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị.
Câu 10:
Năm nay ông 85 tuổi, ông nhiều hơn bà 5 tuổi. Vậy năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Sắp xếp theo giá trị tăng dần

toan lop 2

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho 5dm = 50...
Câu 2:
Cho 47dm - 7dm ... 6dm + 34dm
Câu 3:
Cho 49dm + 40cm .... 59dm - 40cm.
Câu 4:
Cho 5dm ... 38cm + 16cm
Câu 5:
Cho 8dm 7cm < ...dm < 10dm
Câu 6:
Cho 6... > 9 + 50
Câu 7:
Tính: 27 + 46 =...
Câu 8:
Tính: 10 + 20 + 30 =....
Câu 9:
Tính: 6 + 15 =...
Câu 10:
Tổng của 16 và 34 là:...
Câu 11:
Hiệu của 55 và 5 là:...
Câu 12:
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?
Câu 13:
Phép cộng có tổng bẳng 100 là:...
Câu 14:
Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 100?
Câu 15:
Trong thư viện của trường có 8 chục quyển sách về khoa học và số sách toán học ít hơn số sách về hoa học là 2 chục quyển. Vậy thư viện có số quyển sách về toán học là:...
Câu 16:
Năm nay mẹ 36 tuổi, mẹ hơn Nam 25 tuổi. Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi?
Câu 17:
Hôm nay ngày 19 tháng 10, bố Hà vừa đi công tác. Bố bảo bố chỉ đi công tác một ngày và ngay mai bố sẽ về. Vậy ngày bố Hà về là ngày bao nhiêu?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2016- 2017
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2016- 2017 Tại đây!