17/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 12 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

toan lop 2 o ha noi

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Bình nước Lavie chứa được khoảng 20... nước. Đơn vị đo thích hợp điền vào chỗ chấm là: A) giờ
B) dm
C) cm
D) lít
Câu 2:
Cho: 3... + 68 = 1000. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A) 42
B) 32
C) 2
D) 4
Câu 3:
Cho 92 - ... 6 = 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A) 8
B) 7
C) 86
D) 76
Câu 4:
Cho: 5dm ... 25cm + 2dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A) =
B) >
C) +
D) <
Câu 5:
Nếu thứ bảy tuần này là ngày 20 tháng 12 thì thứ bảy tuần trước là ngày bao nhiêu?
A) Ngày 27 tháng 11
B) Ngày 13 tháng 11
C) Ngày 27 tháng 12
D) Ngày 13 tháng 12
Câu 6:
Trong các phép tính dưới dây, phép tính nào có tổng bẳng số tròn chục?
A) 35 – 30
B) 80 – 66
C) 37 + 32
D) 23 + 37
Câu 7:
Trong vườn nhà bà có 3 chục cây gồm cây bưởi và cây cam, số cây cam bằng số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi trong vườn nhà bà có bao nhiêu cây bưởi?
A) 19 cây bưởi
B) 41 cây cam
C) 41 cây bưởi
D) 19 cây cam
Câu 8:
Nếu ngày hôm nay là thứ tư ngày 18 tháng 12 thì thứ tư tuần sau là ngày bao nhiêu?
A) Ngày 11 tháng 11
B) Ngày 11 tháng 12
C) Ngày 25 tháng 1
D) Ngày 25 tháng 12
Câu 9:
Hà đang cầm trên tay một thẻ số, biết rằng lấy số thứ nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16 trừ đi số của Hà đang cầm thì được kết quả là số chẵn liền trước số 50. Vậy số thẻ Hà đang cầm là:...
Câu 10:
Thứ bảy hàng tuần Mai đến thư viện đọc sách từ 13 giờ đến 5 giờ chiều. Vậy Mai đã đọc sách trong bao nhiêu giờ?

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Tú nhiều hơn em Na 7 tuổi. Vậy 15 năm nữa Tú hơn em Na bao nhiêu tuổi?
Câu 2:
Cho 17kg +...kg = 65kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 3:
Chiều chủ nhật Vân thường dành 3 giờ để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, Vân bắt đầu dọn nhà từ lúc 15 giờ, Vậy Vân sẽ dọn nhà xong lúc mấy giờ?
Câu 4:
Cho 58dm - ... cm = 50dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 5:
8 giờ tối hay còn gọi là ... giờ?
Câu 6:
Một ngày có ... giờ?
Câu 7:
Nếu ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) là thứ tư tuần sau thì thứ năm tuần trước là ngày?
Câu 8:
Nam kém bố Nam 25 tuổi. Vậy 10 năm nữa bố Nam hơn Nam... tuổi?
Câu 9:
Năm nay bác Hải trồng được một vườn cây quất cảnh và một vườn đào. Số cây quất bằng số cây đào và bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 13. Vậy bác Hải đã trồng được bao nhiêu cây đào và quất?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 12 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét