19/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 14 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 14 năm 2016- 2017.

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Tính 4 x 7 = ...
Câu 2: Tính 4 x 3 = ...
Câu 3: Hiệu của 30 và 3 là ...
Câu 4: Tích của 2 và 8 là ...
Câu 5: Cho ... x 6 = 30
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …
Câu 6:
Trong hộp có 2 gói bánh, mỗi gói có 8 cái bánh. Vậy trong hộp có .... cái bánh
Câu 7: Tính 2 x 2 x 8 = ...
Câu 8: Tìm số bé nhất có 2 chữ số, biết tích 2 chữ số của nó bằng 10.
Trả lời: Số cần tìm là ...
Câu 9: Mỗi ngày nhà Mai ăn hết 2kg gạo. Vậy 1 tuần nhà Mai ăn hết ...kg gạo.

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho 4 x ... = 28
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 2:
Tích của 4 và 6 là ...
Câu 3:
Cho m + m + m = m x ...
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 4:
Viết phép tính 8 + 4 + 4 dưới dạng tích của 2 thừa số bằng nhau là ...
Câu 5:
Cho 2 x 8 + 54 ... 4 x 7 + 38
Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 6:
Cho 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x ...
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 7:
Mẹ mua về một số quả cam, mẹ bày ra 6 đĩa, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu quả cam?
Trả lời: Số quả cam mẹ mua là ... quả
Câu 8:
Năm nay tổng số tuổi của ông và cháu là 80 tuổi, biết tuổi của cháu là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Vậy năm nay ông ... tuổi.
Câu 9:
Cho 2 x ... = 3 x 4
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Bài 3: Điền đáp án vào chỗ ...:

Câu 1:
Cho 21 = ... x 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:…
Câu 2:
Hiệu của 21 và 16 là ...
Câu 3:
Tổng của 5 và 8 là...
Câu 4:
Tính 27 + 27 + 27 = …
Câu 5:
Lớp 2A có 8 nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Vậy lớp 2A có ... học sinh
Câu 7:
Cho ... x 6 = 8 x 3
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 8:
Tính 2 x 6 + 79 = ...
Câu 9:
Hiệu của 2 số là tích của 4 và 7, số trừ là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy số bị trừ là ...
Câu 10:
Cho m x 4 + m = m x ...
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Dowload tài liệu: Tại đây!
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét