20/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 15 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 15 năm 2016- 2017.

Bài 1: Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Phép tính có tích lớn nhất là:
a) 2x9
b) 2x7
c) 2x8
d) 2x6
Câu 2: Cho 3 x 9 … 5x 6. Dấu thích hợp điền vào chỗ … là:
a) >
b) <
c) =
Câu 3: Cho 4 x 6 … 5 x 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ … là:
a) >
b) <
c) =
Câu 5: Phép tính có tích nhỏ nhất là: …
a) 3 x 4
b) 2 x 7
c) 3 x 3
d) 2 x 5
Câu 6: Tích của 4 số lẻ lớn nhất có 1 chữ số là: …
Câu 7: Tích của 5 số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: …
Câu 8: Tính: 2dm x 8 – 12dm = …
Câu 9: Tính: 5cm x 6 + 10cm = …
Câu 10: Hình dưới có số tứ giác là: …
toan nang cao lop 2

Bài 2: Tìm đáp án đúng:

Câu 1: Đường gấp khúc ABCD có độ dài là 10dm, biết AB = BC = 40cm.
Vậy độ dài đoạn CD là: … cm.
Câu 2: Trong vườn cây có 5 chục cây đào, số cây đào nhiều hơn số cây quất 6 cây.
Vậy trong vườn có … cây quất.
Câu 3: Đường gấp khúc MNPQ có độ dài các đoạn lần lượt là: MN = 4dm, NP = PQ = 3dm.
Vậy độ dài đường gấp khúc MNPQ là: … cm.
Câu 4: Tính: 3 x 10 – 27 = …
Câu 5: Hình dưới có số hình tam giác là: …
violympic toan lop 2
Câu 6: Số liền trước số lớn nhất có hai chữ số là số: …
Câu 7: Cho 100 – a = 5 x 6, b + 24 = 4 x 8.
Hiệu của a và b là: …
Câu 8: Mẹ 35 tuổi. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi ?
Câu 9: Tính : 5 x 9 – 5 = …
Câu 10: Cho 2a + 3b … 2a + 54.
Dấu cần điền vào chỗ … là:

Bài 3: Viết đáp án vào chỗ … :

Câu 1: Tích của 4 và 8 là: …
Câu 2: Một tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 5 tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày ?
Câu 3: Tích của 5 và 7 là: …
Câu 4: Tính 28 + 36 + 14 = …
Câu 5: Băng giấy màu đỏ dài 85cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu cm ?
Câu 6: Lan và Mai có 26 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Mai 7 quyển thì hai bạn còn lại bao nhiêu quyển ?
Câu 7: Tổng số chân của 9 con trâu là: …
Câu 8: Tìm số có hai chữ số giống nhau mà tích của hai chữ số của nó bằng 4.
Câu 9: Có bao nhiêu số có hai chữ số ?
Câu 10: Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn 12 ?
Dowload tài liệu: Tại đây!
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét