01/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tổng của 47 và 23 là:....
Câu 2:
Hiệu của 58 và 37 là:...
Câu 3:
Tổng của 5 và 32 là:...
Câu 4:
Tính 20 - 8 =...
Câu 5:
Cho 36dm + 4dm + 50cm =... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:...
Câu 6:
Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ bằng số trừ và bằng 15. Vậy hiệu của 2 số là:...
Câu 7:
Cho 5... > 58. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....
Câu 8:
Năm nay bố 36 tuổi. Hỏi 10 năm trước bố bao nhiêu tuổi?
Câu 9:
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng nhỏ nhất:
a) 17 + 12
b) 34 + 6
c) 3 + 36
d) 20 + 29
Câu 10:
Trong các dãy số dưới đây, dãy số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
a) 9; 80; 90
b) 78; 74; 9
c) 75; 70; 89
d) 7; 78; 75

Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

toan lop 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính 39 + 8 =...
Câu 2:
Hiệu của 75 và 62 là:....
Câu 3:
Trong phép tính 36 = 8 + 28 thì tổng của hai số là:...
Câu 4:
Cho 35 =... + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 3 năm 2016- 2017
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 4 năm 2016- 2017 Tại đây !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét