06/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Tính: 45 - 24 =...
Câu 2:
Tính: 12 + 8 =...
Câu 3:
Hiệu của 96 và 6 là:...
Câu 4:
Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:....
Câu 5:
Tính: 79 - 36 + 47 =...
Câu 6:
Cho:... + 20 = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 7:
Tính: 53 - 3 + 50 =...
Câu 8:
Tính: 7 + 53 + 8 =...
Câu 9:
Tìm số có 2 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị.
Câu 10:
Năm nay ông 85 tuổi, ông nhiều hơn bà 5 tuổi. Vậy năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Sắp xếp theo giá trị tăng dần

toan lop 2

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho 5dm = 50...
Câu 2:
Cho 47dm - 7dm ... 6dm + 34dm
Câu 3:
Cho 49dm + 40cm .... 59dm - 40cm.
Câu 4:
Cho 5dm ... 38cm + 16cm
Câu 5:
Cho 8dm 7cm < ...dm < 10dm
Câu 6:
Cho 6... > 9 + 50
Câu 7:
Tính: 27 + 46 =...
Câu 8:
Tính: 10 + 20 + 30 =....
Câu 9:
Tính: 6 + 15 =...
Câu 10:
Tổng của 16 và 34 là:...
Câu 11:
Hiệu của 55 và 5 là:...
Câu 12:
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?
Câu 13:
Phép cộng có tổng bẳng 100 là:...
Câu 14:
Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 100?
Câu 15:
Trong thư viện của trường có 8 chục quyển sách về khoa học và số sách toán học ít hơn số sách về hoa học là 2 chục quyển. Vậy thư viện có số quyển sách về toán học là:...
Câu 16:
Năm nay mẹ 36 tuổi, mẹ hơn Nam 25 tuổi. Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi?
Câu 17:
Hôm nay ngày 19 tháng 10, bố Hà vừa đi công tác. Bố bảo bố chỉ đi công tác một ngày và ngay mai bố sẽ về. Vậy ngày bố Hà về là ngày bao nhiêu?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 6 năm 2016- 2017
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 7 năm 2016- 2017 Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét