11/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐÊ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 8 NĂM 2016- 2017

Bài thi số 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

toan lop 2


Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:
Tính: 41 - 8 = ......
Câu 2:
Tính: 62 - 59 = ......
Câu 3:
Tổng của hai số là 80, số hạng thứ nhất là 58. Số hạng thứ hai là: ......
Câu 4:
Hình vẽ sau có ...... hình tứ giác
toan lop 2

Câu 5:
Cho 31dm - 26dm ...... 9dm - 39cm. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Bài số 3: Đi tìm kho báu

Câu 1:
Trong các số 56; 42; 28; 23; 38 thì số nhỏ nhất là: ......
Câu 2:
Giá trị của y thỏa mãn: 8 + y = 80 là: ......
Câu 3:
Tổng của 63 và 28 là: ......
Câu 4:
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng bằng 100?
Câu 5:
Hiệu của 52 và 5 là: ......
Câu 6:
Một đội công nhân có tổng số công nhân bằng số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16. Trong đó có 16 công nhân nữ. Vậy đội đó có bao nhiêu công nhân nam?
Câu 7:
Hà gấp được 16 ngôi sao, Hà gấp được ít hơn Lan 5 ngôi sao. Vậy Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?
Câu 8:
Bố nhiều hơn mẹ 3 tuổi. Năm nay mẹ 38 tuổi. Vậy năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Câu 9:
Tính: 73 - 37 = ......
Câu 10:
Tính: 32 - 6 = ......
Câu 11:
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu bằng 25?
Câu 12:
Trong một phép tính trừ có số trừ bằng hiệu số và bằng 38. Vậy số bị trừ là ......
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 8 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét