12/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2016- 2017

violympic toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 9 NĂM 2016- 2017

Bài 1: Bức tranh bí ẩn Tìm các cặp giá trị bằng nhau?

violympic toan lop 2

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Cho: 96dm - 90cm ... 87dm + 80cm. Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống là
Câu 2
Cho 45kg - 8kg ... 45kg - 17kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 3
Cho 37kg +23kg ... 76kg - 16kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 4
Tính 57 + 43 =...
Câu 5
Tính 36 - 18 =...
Câu 6
Tính 65 - 38 =...
Câu 7
Tính 55 - 6 =...
Câu 8
Giá trị của a thỏa mãn: a - 48 = 52 là?
Câu 9
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?
Câu 10
Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?
Câu 11
Trong các cặp số sau cặp số có hiệu bằng 29 là?
Câu 12
Trong các cặp số sau, cặp số có tổng bằng 63 là
Câu 13
Cho các số 25, 52, 80, 83, 79. Số lớn nhất trong các số đã cho là:
Câu 14
Mai cân nặng 36kg, Hiền cân nặng 37kg. Vậy cả hai bạn cân nặng là...
Câu 15
Bao ngô cân nặng 50kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8kg. Vậy bao gạo cân nặng ...kg
Câu 16
Trên cánh đồng có số con trâu bằng số bé nhất có 2 chữ số giống nhau, số con trâu ít hơn số con bò là 9 con. Vậy trên cánh đồng có số con bò là? Câu 17
Con ngỗng cân nặng 7kg, con ngỗng nặng hơn con ngan 4kg nhưng lại nhẹ hơn con đà điểu 7kg. Vậy con ngan có số cân là
Câu 18
Con ngan cân nặng 5kg, con ngan nhẹ hơn con ngỗng nhưng lại nặng hơn con vịt 3kg. Vậy con vịt có số kg là?

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho 26 + ... + 7 = 82. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 2
Cho ... - 3 = 27. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?
Câu 3
Cho: 25 + 15 > y - 6 > 66 - 28. Giá trị của y là?
Câu 4
Cho y - 16 - 17 = 48. Giá trị của y là?
Câu 5
Trong phép tính: 35 = 52 - 17 thì số bị trừ là
Câu 6
Số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 là?
Câu 7
Cho các số: 25, 52, 80, 83, 8. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là?
Câu 8
Lớp 2A trồng được 3 chục cây, lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A là 7 cây. Vậy lớp 2B trồng được ... cây?
Câu 9
Long cân nặng 35kg, Tùng cân nặng 36kg. Vậy cả hai bạn cân nặng ... kg?
Câu 10
Nếu đổ thêm vào thùng 18kg gạo thì trong thùng sẽ có 5 chục ki lô gam gạo. Vậy lúc đầu thùng có ...kg gạo?
Dowload tài liệu: Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 9 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét