21/07/2017

Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 16 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 16 năm 2016- 2017.

Bài 1: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Tính 4 x 3 + 24 : 3 = …
Câu 2: Trong phép tính 28 : 4 = 7 thì số bị chia là: …
Câu 3: Tích của số 5 và số liền trước của nó là: …
Câu 4: Thương của 30 và 3 là: …
Câu 5: Mẹ có số kẹo là số liền trước của 29, mẹ chia đều số kẹo cho ba anh em. Hỏi ba anh em mỗi người được mấy cái kẹo ?
Câu 6: Cho dãy số: 1, 4, 5, 9, 14. Số hạng thứ 7 của dãy số là: …
Câu 7: Cho 6dm - … cm = 32cm
Câu 8: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?
de thi violympic toan lop 2 vong 16 nam 2016 2017
Câu 9: Cho a x 3 + 16 = 4 x 7
Tích của a và số chẵn đứng liền sau nó là: …
Câu 10: Tìm một số biết rằng lấy 3 nhân với số đó rồi trừ đi 1 thì được kết quả là số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số bằng 12.

Bài 2: Tìm đáp án đúng:

Câu 1: Một giá sách có 9 ngăn, mỗi ngăn 5 quyển. Vậy giá sách đó có … quyển sách.
Câu 2: Tính: 15kg : 3 x 7 = … kg.
Câu 3: Trên sân trường có 4 chục học sinh nam đang đá cầu và 3 chục học sinh nữ đang nhảy dây. Hỏi trên sân trường có bao nhiêu học sinh ?
Câu 4: Cho các số: 12, 3, 21, 30, 4, 27. Thương của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho là: …
Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 70 mà tích hai chữ số của nó bằng 18 ?
Câu 6: Cho 27 : 3 … 20 : 2
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 7: Cho 3 x b = 21. Vậy b = …
Câu 8: Đường gấp khúc ABCDE có độ dài là 12dm, trong đó có AB = 18cm, BC = DE = 16 cm. Vậy CD = ?
Câu 9: Thương của 25 và 5 là: …
Câu 10: Mỗi chuồng thỏ có 4 con thỏ. Nhà Lan có số chuồng thỏ là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy nhà Lan có tất cả … con thỏ.

Bài 3: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Cho m x 3 = 27. Vậy m = …
Câu 2: Phép tính có thương bằng số chia là: …
a) 6 : 3
b) 9 : 3
c) 14 : 2
d) 18 : 3
Câu 3: Tích của hai số là 24, thừa số thứ nhất là 3. Vậy thừa số thứ 2 là : …
Câu 4: Phép tính có thương nhỏ nhất là: …
a) 3 : 3
b) 10 : 2
c) 12 : 3
d) 8 : 2
Câu 5: Tính 15 : 3 x 9 = …
Câu 6: Tính 6dm : 3 + 18cm = …
Câu 7: Bé Minh đếm được 1 chục cái chân gà trong một chuồng. Hỏi trong 7 chuồng như vậy có bao nhiêu con gà ?
Câu 8: Tích của 4 với số lớn nhất có 1 chữ số là: …
Câu 9: Một ô tô buýt chở khác đến bến xe Giáp Bát thì dừng lại. Sau khi có 15 người lên xe và 2 chục người xuống xe thì trên xe có 3 chục người. Hỏi trước khi dừng xe ở bến xe Giáp Bát thì trên xe có bao nhiêu người ?
Câu 10: Tìm x biết: 4 x X + 12 = 2 x 10
Dowload tài liệu: Tại đây!
Xem thêm Đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2016- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét