26/07/2017

Đề thi Violympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2016- 2017

toan lop 2

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 18 NĂM 2016- 2017

ViOlymic là cuộc thi giải toán qua internet nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Qua cuộc thi cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng mới để phát triển năng lực bản thân giúp các em có thêm nhiều kiến thức và hành trang tri thức để chinh phục những đỉnh cao mới. Trang Toanlop2.com xin gửi đến bạn đọc đề thi ViOlympic toán lớp 2 vòng 18 năm 2016- 2017.

Bài 1: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Tìm x: x : 4 = 5
Câu 2: Một phép chia có số chia bằng 7 và thương bằng 5. Vậy số chia bằng: …
Câu 3: Tính: 10 : 5 x 7 = …
Câu 4: Mẹ có một số bánh. Mẹ chia đều cho 4 chị em, mỗi người được 5 chiếc bánh. Vậy mẹ có tất cả số chiếc bánh là: …
Câu 5: Cho 15 : 5 x 9 … 5 x 2 + 3 x 5.
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 6: Chú thợ hàn uốn cong một đoạn thép thành 1 hình tam giác có ba cạnh bằng nhau và bằng 2dm. Vậy đoạn thép ban đầu có độ dài là: … cm.
Câu 7: Một phép chia, số chia là số chẵn liền sau số 2 và thương là số bé liền trước số 7. Vậy số bị chia là: …
Câu 8: Một tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 27cm, 2dm.
Vậy chu vi của tam giác đó là: … cm.
Câu 9: Có … số tự nhiên có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 8.
Câu 10: Lan gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 8. Thu gấp được số ngôi sao bằng số bé nhất có hai chữ số.
Vậy cả hai bạn gấp được số ngôi sao là: … ngôi sao.

Bài 2: Viết đáp án đúng vào chỗ … :

Câu 1: Tính 5 x 8 : 4 = …
Câu 2: Bạn Hùng đi ngủ lúc 21 giờ, bạn Tùng và Minh đi ngủ lúc 20 giờ 15 phút, banh Minh đi ngủ lúc 20 giờ 30 phút. Vậy bạn đi ngủ muộn nhất là: …
Câu 3: Trong phép chia, số chia là 5 và thương là 4. Vậy số bị chia là: …
Câu 4: Cho a : 4 = 3. Vậy a= …
Câu 5: Phép tính có kết quả lớn nhất là: …
a) 3x7
b) 2 x 10
c) 5 x 5 -3
d) 45 – 25
Câu 6: Một hình tứ giác có độ dài của 4 cạnh lần lượt là: 12cm, 1dm, 20cm, 13cm. Vậy chu vi của tứ giác đó là: …
Câu 7: Cho 27 : 7 + 5 x 6 …. 4 x 10.
Dấu thích hợp điền vào chỗ … là: …
Câu 8: Tính 10 : 5 x 7 + 16 = …
Câu 9: So sánh (ab + 72) … (a0 + 2b)
Câu 10: cho n : 5 = 3 và 3 x m = 40 – 13.
So sánh m và n ?

Bài 3: Đừng để điểm rơi.

Câu 1: Cho : a : 4 = 4. Vậy a= …
Câu 2: Tính 4 x 5 : 2 = …
Câu 3: Tìm x biết x : 3 = 20 : 4
Câu 4: Đoạn dây thép dài 2dm được cắt thành 4 đoạn bằng nhau. Vậy mỗi đoạn dài số cm là : … cm.
Câu 5: Bác Lan có 30dm vải, lần đầu bác bán được 10dm vải và lần 2 bác bán được 80cm. Vậy sau 2 lần bán bác còn lại số dm vải là: … dm.
Câu 6: Trong phép chia, số bị chia là số chẵn liền trước số 38 và số chia là số chẵn liền sau số 4. Vậy thương là: …
Câu 7: Tính: 5 x 6 : 3 + 40 : 5 = …
Câu 8: Cho 4 x 7 + 22 … 25 : 5 x 10.
Dấu thích hợp điền vào chỗ ….
Câu 9: Mai hỏi Lan: “Năm nay mẹ bạn bao nhiêu tuổi?”
Lan đáp: “mẹ tớ hơn tớ 25 tuổi và tuổi của mẹ tớ năm nay là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số bằng 5”
Vậy năm nay tuổi của mẹ Lan là: …
Câu 10: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 20 ?
Dowload tài liệu: Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét