31/07/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 10

toan lop 2 nang cao

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 10


Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 10. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: 

Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó 5

Bài 2: 

Viết các số có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó bằng số lớn nhất có 1 chữ số và hiệu hai chữ số của nó bằng 3.

Bài 3:

Hai số có hiệu bằng 14, nếu thêm vào số trừ 3 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu ?

Bài 4: 

Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị ?

Bài 5: 

Tìm 1 số biết số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là 35 ?

Bài 6: 

Số 45 thay đổi như thế nào nếu:
a)Xoá bỏ chữ số 5
b)Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5
c)Tăng chữ số hàng chục thêm 2

Bài 7: 

Để đánh các trang của cuốn sách dày 15 trang cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh

Bài 8: 

Nga dùng 20 chữ số để viết các số liền nhau thành 1 dãy số 0;1;2;3;…;a. Hỏi a là số nào ?

Bài 9: 

Viết thêm 4 số vào dãy sau:
a)3 ; 6 ; 9 ; …………………………….
b)39 ; 35 ; 31 ; ………………………...

Bài 10: Tìm x

a) 14 – x = 14 – 2
b) 46 < x – 45 < 49
c) 52 + 4 > x + 52
d) x – 8 < 3
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét