30/07/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 9

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 9Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 9. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Điền số thích hợp vào các hình:

bai tạp nang cao toan lop 2

Bài 2: Tính

15 + 67 – 11 =
98 – 69 + 7 =
82 – 46 + 12 =
59 + 17 – 28 =

Bài 3: Đặt tính và tính

15 + 7
57 + 29
87 – 29
56 - 47
46 + 54
100 – 34

Bài 4: Tìm x biết:

x + 12 = 71
17 + x = 32
34 – x = 15
x – 34 = 15

Bài 5:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 thùng sữa, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 thùng sữa.
Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa?
Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa ?

Bài 6: Trong hình vẽ bên:

đề toán lớp 2 nâng cao
Có: .......................đoạn thẳng
Đó là các đoạn thẳng... .........................
Có... .....................đường thẳng
Đó là các đường thẳng: .........................
Có ba điểm thẳng hàng là: ..................................................................

Bài 7: 

Từ 4 chữ số: 0 ; 1; 2; 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau

Bài 8: 

Cho số a có hai chữ số
a)Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị ?
b)Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?

Bài 9:

a)Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4
b)Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 mà chữ số hàng đơn vị của nó lớn hơn 4

Bài 10: 

Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12
Dowload tài liệu: Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét