03/07/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 3

toan nang cao lop 2

ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 3

Bài 1:

Một cửa hàng có 68kg đường. Sau 1 ngày bán hàng còn lại 18kg đường. Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu kg đường ?

Bài 2:

Một cửa hàng bán được 45kg gạo trong ngày đầu, còn lại 28kg gạo trong ngày thứ nhất. Sau ngày thứ 2 còn 2kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo ? Cả hai ngày của hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

Bài 3:

Có 1 đĩa cân và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4kg gạo qua 1 lần cân ?

Bài 4:

Thứ năm tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày nào ?

Bài 5:

Thứ 6 tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi thứ 7 tuần sau là ngày nào ?
Dowload tài liệu: Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 3
Xem thêm Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 4 Tại đây!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét