05/07/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 4

toan nang cao lop 2

ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 4

Bài 1: 

Hồng muốn biết sinh nhật của mảnh 15 tháng 6 là ngày thứ mấy. Bạn Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 là ngày thứ 3. Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày thứ mấy ?

Bài 2: 

An có 12 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi. Chung có ít hơn Bình 6 viên bi. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi ?

Bài 3: 

Bạn An có 9 viên bi. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi

Bài 4: 

Dũng có 1 số bi xanh và đỏ. Biết rằng số bi của Dũng ít hơn 10 viên. Trong đó số bi đỏ hơn số bi xanh 7 viên. Hỏi Dũng có bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ?

Bài 5: 

Lan có 4 bìa xanh và đỏ, số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ. Hỏi Lan có bao nhiêu tấm bìa xanh, bao nhiêu tấm bìa đỏ ?
Dowloaad tài liệu: Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 4

0 nhận xét:

Đăng nhận xét