07/07/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 5

toan nang cao lop 2

ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 5

Bài tập 1: 

Minh có 18 viên bi, nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi ?

Bài tập 2:

Có ba thúng xoài, thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả, thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai 5 quả. biết thúng thứ nhất có 12 quả. Hỏi
a) Thúng nào có nhiều xoài nhất ?
b) Cả ba thúng có bao nhiêu quả xoài

Bài tập  3: 

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng, bao nhiêu tam giác, bao nhiêu tứ giác, kể tên các hình đó ?
toan nang cao lop 2

Bài tập  4: Cho hình vẽ:

toan nang cao lop 2

Chu vi tam giác ACE là:
Chu vi tam giác AED là:
Chu vi tứ giác ABGE là:
Chu vi tứ giác DEGC là:
Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:
Độ dài đường gấp khúc AEDCGE là:

Bài tập 5: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống

toan nang cao lop 2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét