13/07/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 6

toan nang cao lop 2

ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 6

Bài 1: 

Điền các số vào ô trống sao cho có đủ các số từ 1 đến 9 sao cho tổng các số trong mỗi hàng, trong mỗi cột đều bằng 15
toan nang cao lop 2

Bài 2:

toan nang cao lop 2
Hình vẽ bên có... ..... đoạn thẳng
Kể tên các đoạn thẳng:
Hình vẽ bên có... .....hình tam giác
Tính chu vi mỗi tam giác

Bài 3:

toan nang cao lop 2
Hình vẽ dưới đây có... .... tứ giác
Có... ........hình chữ nhật
Có... ........hình vuông

Bài 4: 

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 66 gói kẹo, ngày thứ nhất bán hơn ngày thứ hai 14 gói kẹo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu gói kẹo.

Bài 5: 

Lan có nhiều hơn Huệ 8 bông hoa, Hồng có nhiều hơn Lan 4 bông hoa. Hỏi Hồng có nhiều hơn Huệ bao nhiêu bông hoa?
Dowload tài liệu: Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 6

0 nhận xét:

Đăng nhận xét