Trang toanlop2.com

Mang đến những tài liệu hay và hữu ích nhất cho các bạn học sinh khối lớp 2 !

06/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 16

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 16

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1:

Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 6. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày mấy ? Thứ năm tuần sau là ngày mấy ? Thứ 3 tuần trước là ngày mấy ? Thứ 7 tuần sau là ngày mấy ?

Bài 2:

Thứ 2 tuần này là ngày 4. Hỏi thứ 7 tuần sau là ngày mấy ? Từ thứ 2 tuần này đến thứ 7 tuần sau có mấy ngày chẵn ? Mấy ngày lẻ ?

Bài 3:

Một bạn nói “Trong tuần này có 2 chủ nhật liền nhau đều là ngày chẵn ”. Bạn ấy nói đúng hay sai ? Vì sao ?

Bài 4:

Tay trái cầm 12 quả bóng. Tay phải cầm nhiều hơn tay trái 8 quả bóng. Hỏi phải chuyển từ tay phải sang tay trái mấy quả bóng để số bóng ở hai tay bằng nhau ?

Bài 5:

Nga có 8 cái kẹo. Nga có ít hơn Lan 4 cái kẹo. Hỏi Lan phải cho Nga mấy cái kẹo để số kẹo hai bạn bằng nhau?

Bài 6:

Lan hái được 6 bông hoa. Hà hái được 10 bông hoa. Hỏi Hà phải cho Lan mấy bông hoa để số hoa 2 bạn bằng nhau ?

Bài 7:

Mẹ để 2 gói kẹo có số kẹo bằng nhau lên bàn. An lấy 4 cái từ gói này bỏ sang gói kia. Hỏi bây giờ gói nào nhiều kẹo hơn và nhiều hơn mấy cái kẹo ?

Bài 8:

Thảo, Thuỷ, Trang có 14 cái kẹo. Thảo có số kẹo nhiều nhất. Trang có số kẹo ít nhất còn Thuỷ có 6 cái. Hỏi mỗi bạn Thảo, Trang có mấy cái kẹo ?

Bài 9: Tìm x:

a) x + 39 + 19 = 87 + 9
b) x – 26 = 75 - 17

Bài 10: Viết số tự nhiên liên tiếp vào chỗ chấm:

a) 698 <... ..........<... ............<... .......
b) . . . ....<... .........<... .............< 790
c) 699 <... .........<... .............<... ........
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 16

05/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 15

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 15

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1:

Trong dịp tết trồng cây lớp của Lan trồng được 50 cây. Lớp Tùng trồng ít hơn lớp Lan. Nếu lớp Lan cho lớp Tùng 10 cây thì số cây hai lớp bằng nhau. Hởi lớp Tùng trồng được mấy cây

Bài 2:

Nếu Toàn cho Tùng 12 hòn bi thì số bi của hai người bằng nhau và mỗi người có 24 viên bi. Hỏi trước khi cho thì Toàn có mấy viên bi ? Tùng có mấy viên bi ?

Bài 3:

An, Ba, Căn chạy thi với nhau. An không về cuối. Căn không về đầu. Ba không về đầu và cũng không về cuối. Hỏi bạn nào về thứ nhất ? Bạn nào về thứ nhì ? Bạn nào về thứ 3 ?

Bài 4:

Cộng mỗi số sau: 600 ; 811; 900; 550 ; 411 với 36 rồi lấy kết quả đó cộng với 64. Có thể tìm nhanh kết quả cuối cùng không ?

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống biết tổng các số trong 3 ô liền nhau bằng 20

bai tap on luyen toan lop 2

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống biết tổng các số trong 4 ô liền nhau bằng 78 bai tap on luyen toan lop 2 nang cao

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống biết tổng các số trong 3 ô liền nhau bằng 500 hoc toan lop 2 nang cao

Bài 8: Em hãy điền số còn lại vào ô trống của dãy số sau rồi nhận xét cách viết dãy số đó on luyen toan lop 2 nang cao

Bài 9: Tính theo cách hợp lý 

a) 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ;
b) 8 x 3 + 2 x 8 + 4 x 8

Bài 10: Điền dấu “ + ; - ; x ;: ” vào ô trống để dãy số có kết quả đúng de on luyen toan lop 2

Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 15

04/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 14

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 14

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: 

Hà, Minh, Trang cùng đi hái hoa được tất cả 38 bông. Số hoa của Hà và Minh hái được là 28 bông. Số hoa của Minh và Trang hái được là 29 bông. Tính số hoa của mỗi bạn hái được?

Bài 2: 

Lan hơn Hà 4 tuổi, kém Thảo 3 tuổi. Hồng hơn Hà 6 tuổi. Hãy:
a) So sánh số tuổi của Thảo và Hồng?
b) So sánh số tuổi của Lan và Hồng?

Bài 3: 

Để đánh số thứ tự một cuốn sách từ trang 1 đến trang 13 cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh ?
Bài 4: Tìm x
a) 17 + x – 25 = 36
b) x + 12 < 12 + 4
c) 13 – 7 < x < 13 – 4

Bài 5: 

Con ngỗng cân nặng 10 kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 6 kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. Hỏi con ngỗng nặng hơn con gà mấy kg ?

Bài 6: 

Lan có nhiều hơn Hồng 4 bông hoa. Để hai bạn có số hoa bằng nhau thì Lan phải cho Hồng mấy bông hoa ?

Bài 7:

Ba năm nữa tổng số tuổi của hai chị em là 24 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tổng số tuổi của hai chị em là bao nhiêu ?

Bài 8: 

An có 15 quả bóng: xanh, đỏ, vàng. Hỏi có mấy quả bóng đỏ ? Mấy quả bóng vàng ? Biết số bóng xanh là 4 quả và bóng vàng nhiều hơn bóng xanh nhưng ít hơn bóng đỏ.

Bài 9: 

Dũng có 2 loại bi xanh và đỏ. Hải có 3 loại bi xanh, vàng, tím. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu loại bi khác màu và đó là loại màu gì ?

Bài 10: 

Toàn có 1 số bi xanh và đỏ biết rằng số bi của Toàn bé hơn 10. Bi đỏ hơn bi xanh là 7. Hỏi Toàn có mấy bi xanh, mấy bi đỏ.
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 14

03/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 13

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 13

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1:

Ba bạn đi câu cá. Trong giỏ câu được 3 con cá rô và chừng ấy con cá giếc. Số cá trê ít hơn cá giếc nhưng lại nhiều hơn cá quả. Hỏi ba bạn câu được mấy con cá?

Bài 2:

Có 9 lít dầu em muốn rót vào can 5 lít và can 2 lít. Hỏi em có thể rót đầy được mấy can 5 lít và mấy can 2 lít ?

Bài 3:

Cả gà và chó đếm được 12 cái chân. Biết số gà nhiều hơn số chó. Hỏi có mấy con gà? Mấy con chó?

Bài 4:

Lan có 1 số tờ giấy mầu xanh và đổ. Biết rằng tổng số giấy mầu của lan bé hơn 13. Số giấy mầu đỏ hơn giấy mầu xanh là 10 tờ. Hởi Lan có mấy tờ giấy mầu xanh? Mấy tờ giấy mầu đỏ?

Bài 5:

Hà, Lan, Thu có 7 cái bút. Lan có nhiều hơn Hà nhưng ít hơn Thu. Hởi mỗi bạn có mấy cái bút?

Bài 6:

bai tap toan lop 2 nang cao

a) Có mấy đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng? Tính độ dài một trong các đường gấp khúc đó ?
b)Có mấy đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng? Tính độ dài một trong các đường gấp khúc đó

Bài 7:

Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ. An không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần mỗi lần 4 viên. Hỏi có thể nói chắc chắn rằng trong số bi lấy ra đó có:
a) ít nhất 3 viên bi đỏ không?
b) ít nhất 1 viên bi xanh không?

Bài 8:

Có 4 bóng xanh, 5 bóng đỏ, 6 bóng vàng. Lan không nhìn vào túi lấy ra 2 lần mỗi lần 5 quả. Hỏi trong số bóng lấy ra:
a) Chắc chắn có 1 bóng vàng không?
b) Chắc chắn có 1 bóng đỏ không?

Bài 9:

Trong hộp có 4 bút mầu đỏ, 6 bút mầu xanh và 3 bút mầu vàng. Bạn An lấy từ hộp ra 10 cái bút. Hỏi có thể nói chắc chắn rằng trong 10 cái bút An lấy ra:
a) Có ít nhất 1 bút mầu vàng không?
b) Có ít nhất 1 bút mầu đỏ không?

Bài 10:

Bi xanh có 6 viên, bi đỏ có 9 viên, bi vàng có 4 viên. Tú không nhìn vào hộp lấy ra 12 viên bi. Hỏi có thể nói chắc chắn rằng trong 12 viên bi lấy ra đó:
a) Có ít nhất 1 viên bi xanh không?
b) Có ít nhất 1 viên bi đỏ không?
c) Có ít nhất 1 viên bi vàng không?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 13

02/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12

toán lớp 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 12

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1:

Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít. Hỏi có mấy can 5 lít ? mấy can 2 lít ?

Bài 2:

Dũng có 1 số bi xanh và đỏ. Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10. Số bi đỏ hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ?

Bài 3:

Tổng số bút chì màu và đen của Lan bé hơn 9. Số bút màu hơn số bút đen là 6 cái. Hỏi Lan có mấy bút đen ? mấy bút màu ?

Bài 4:

Vừa gà vừa chó đếm được 10 cái chân. Biết số gà nhiều hơn số chó. Hỏi có bao nhiêu gà ? Bao nhiêu con chó ?

Bài 5:

Có 13 lít dầu đựng vào các can 3 lít và 2 lít. Biết số can 3 lít nhiều hơn số can 2 lít. Hỏi có mấy can 2 lít ? Mấy can 3 lít ?

Bài 6:

Vừa gà vừa thỏ đếm được 14 cái chân. Biết số thỏ nhiều hơn số gà. Hỏi có mấy con thỏ ? Mấy con gà ?

Bài 7:

Hoà câu được tổng số cá ít hơn 11, gồm cá rô và cá giếc. Số cá rô hơn cá giếc là 8 con. Hỏi có mấy con cá rô ? Mấy con cá giếc ?

Bài 8:

Lan câu được tổng số cá ít hơn 12, gồm cá trôi và cá rô. Số cá trôi hơn cá rô là 9 con. Hỏi có bao nhiêu con cá trôi ? bao nhiêu con cá rô ?

Bài 9:

Con ngỗng và con gà cộng lại bằng con ngan và con vịt cộng lại. Con ngỗng nặng bằng hai con vịt. Hỏi giữa con gà và con ngan con nào nặng hơn ? Có thể nói chắc chắn con ngan nặng bằng hai con gà không ?

Bài 10:

Cô giáo chấm bài toán của bốn bạn Hoà, Bình, Hải, Tú thì có hai điểm 10, có một điểm 9 và một điểm 7. Hoà được điểm cao hơn Bình nhưng lại thấp hơn Hải. Hỏi mỗi bạn được mấy điểm ?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12

01/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 11

toán lớp 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 11

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 11. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Tính nhanh

a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
b) 75 – 13 – 17 + 25

Bài 2:

Ngày đầu cửa hàng bán được 15 kg đường. Ngày sau bán hơn ngày đầu 5 kg đường. Cửa hàng còn lại 40 kg đường. Hỏi
a)Ngày sau bán được bao nhiêu kg đường
b)Trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg đường

Bài 3:

Mai cao hơn Hoa 2 cm. Bình thấp hơn Mai 3 cm. Hỏi ai cao nhất ? Ai thấp nhất. Hoa cao hơn Bình mấy cm ?

Bài 4:

Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau trên bàn. Lan lấy 3 quả từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả cam?

Bài 5:

Lan có 20 cái kẹo, Hà có 14 cái kẹo. Hỏi Lan phải cho Hà mấy cái kẹo để só kẹo hai bạn bằng nhau.

Bài 6:

Lan hơn Huệ 4 quyển vở. Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở. Hỏi bây giờ ai nhiều vở hơn và nhiều hơn mấy quyển.

Bài 7:

Thu hơn Lan 7 nhãn vở. Lan lại cho Thu 5 nhãn vở. Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở.

Bài 8:

Trong chuồng có cả gà và thỏ. Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái chân. Em hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy con thỏ ?

Bài 9:

Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can 3 lít và can 2 lít. Hỏi có thể rót đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ?

Bài 10:

Có 9 lít nước mắm đựng vào các can loại 2 lít và 3 lít. Hỏi có bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 11