01/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 11

toán lớp 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 11

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 11. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Tính nhanh

a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
b) 75 – 13 – 17 + 25

Bài 2:

Ngày đầu cửa hàng bán được 15 kg đường. Ngày sau bán hơn ngày đầu 5 kg đường. Cửa hàng còn lại 40 kg đường. Hỏi
a)Ngày sau bán được bao nhiêu kg đường
b)Trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg đường

Bài 3:

Mai cao hơn Hoa 2 cm. Bình thấp hơn Mai 3 cm. Hỏi ai cao nhất ? Ai thấp nhất. Hoa cao hơn Bình mấy cm ?

Bài 4:

Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau trên bàn. Lan lấy 3 quả từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi bây giờ đĩa bên nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả cam?

Bài 5:

Lan có 20 cái kẹo, Hà có 14 cái kẹo. Hỏi Lan phải cho Hà mấy cái kẹo để só kẹo hai bạn bằng nhau.

Bài 6:

Lan hơn Huệ 4 quyển vở. Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở. Hỏi bây giờ ai nhiều vở hơn và nhiều hơn mấy quyển.

Bài 7:

Thu hơn Lan 7 nhãn vở. Lan lại cho Thu 5 nhãn vở. Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở.

Bài 8:

Trong chuồng có cả gà và thỏ. Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái chân. Em hãy đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy con thỏ ?

Bài 9:

Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can 3 lít và can 2 lít. Hỏi có thể rót đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ?

Bài 10:

Có 9 lít nước mắm đựng vào các can loại 2 lít và 3 lít. Hỏi có bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 11

0 nhận xét:

Đăng nhận xét