04/08/2017

Ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 14

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 14

Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 12. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: 

Hà, Minh, Trang cùng đi hái hoa được tất cả 38 bông. Số hoa của Hà và Minh hái được là 28 bông. Số hoa của Minh và Trang hái được là 29 bông. Tính số hoa của mỗi bạn hái được?

Bài 2: 

Lan hơn Hà 4 tuổi, kém Thảo 3 tuổi. Hồng hơn Hà 6 tuổi. Hãy:
a) So sánh số tuổi của Thảo và Hồng?
b) So sánh số tuổi của Lan và Hồng?

Bài 3: 

Để đánh số thứ tự một cuốn sách từ trang 1 đến trang 13 cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh ?
Bài 4: Tìm x
a) 17 + x – 25 = 36
b) x + 12 < 12 + 4
c) 13 – 7 < x < 13 – 4

Bài 5: 

Con ngỗng cân nặng 10 kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 6 kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. Hỏi con ngỗng nặng hơn con gà mấy kg ?

Bài 6: 

Lan có nhiều hơn Hồng 4 bông hoa. Để hai bạn có số hoa bằng nhau thì Lan phải cho Hồng mấy bông hoa ?

Bài 7:

Ba năm nữa tổng số tuổi của hai chị em là 24 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tổng số tuổi của hai chị em là bao nhiêu ?

Bài 8: 

An có 15 quả bóng: xanh, đỏ, vàng. Hỏi có mấy quả bóng đỏ ? Mấy quả bóng vàng ? Biết số bóng xanh là 4 quả và bóng vàng nhiều hơn bóng xanh nhưng ít hơn bóng đỏ.

Bài 9: 

Dũng có 2 loại bi xanh và đỏ. Hải có 3 loại bi xanh, vàng, tím. Hỏi cả 2 bạn có bao nhiêu loại bi khác màu và đó là loại màu gì ?

Bài 10: 

Toàn có 1 số bi xanh và đỏ biết rằng số bi của Toàn bé hơn 10. Bi đỏ hơn bi xanh là 7. Hỏi Toàn có mấy bi xanh, mấy bi đỏ.
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 14

0 nhận xét:

Đăng nhận xét