Trang toanlop2.com

Mang đến những tài liệu hay và hữu ích nhất cho các bạn học sinh khối lớp 2 !

30/10/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 22

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 22

Bài 1:

1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là:........................................
2, Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8:................
3, Tìm 2 số có tích bằng 12 và số bé bằng 1/3 số lớn: Hai số đó là:..............

Bài 2:

1, Điền số thích hợp vào ô trống
toan lop 2 nang cao
2, Tìm x biết: 38 < x + 31 - 6 < 44
3, Điền số thích hợp vào chỗ ...:
...2 - 3... = 17 ; 32 - 1... < 52 - 38 .

Bài 3:

1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 5 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có … đôi tai thỏ, … chân thỏ
2, Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Lan 2 cái. Nga có nhiều hơn Mai nhưng ít hơn Lan. Hỏi ba bạn có bao nhiêu bút chì?

Bài 4: Hình vẽ dưới đây có:

toan lop 2 nang cao
.............. hình tam giác
.............. hình tứ giác
Tên các hình tứ giác là:...................
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 22

25/10/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 21

toan lop 2

BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 21

Bài 1:

a) Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
.....................................................................................................................
b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
.....................................................................................................................
c) Viết tiếp 3 số vào dãy:
19, 16, 13, ......., ........., .........

Bài 2:

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ...............
Điền số thích hợp vào ô trống:
toan lop 2

Bài 3:

a. Em học bài lúc 7 giờ tối. Lúc đó là ..................giờ trong ngày.
b. Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là 17. Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày..............

Bài 4:

An và Bình chia nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11.
Vậy An đã lấy ....... nhãn vở
Bình đã lấy ........ nhãn vở

Bài 5:

Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?
Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 21

18/10/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 20

toan lop 2


BÀI TẬP ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 20

Bài 1:

- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số:
- Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2:

Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 20

17/10/2017

Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 19

toan lop 2BÀI ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 19Bài 1:

a) Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
c) Viết tiếp 3 số vào dãy:
19, 16, 13, ......., ........., .........

Bài 2:

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ...............
Điền số thích hợp vào ô trống:
TOAN NANG CAO LOP 2

Bài 3:

a. Em học bài lúc 7 giờ tối. Lúc đó là ..................giờ trong ngày.
b. Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là 17. Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày..............

Bài 4:

An và Bình chia nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11.
Vậy An đã lấy ....... nhãn vở
Bình đã lấy ........ nhãn vở

Bài 5:

Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?

Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 19

16/10/2017

Bài tập ôn luyên toán lớp 2 nâng cao phần 18

toan lop 2 nang cao


BÀI ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 18


Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 17. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm x

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24
b. x + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.
b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

Bài 4: 

Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5: 

Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyên toán lớp 2 nâng cao phần 18

12/10/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 17

toan lop 2

BÀI ÔN LUYỆN TOÁN  LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 17


Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 17. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?


Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?


Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?


Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?


Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?


Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = y + 22 100 - 55 = y - 13

Dowload tài liệu: BÀI ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 17