12/10/2017

Ôn luyện toán nâng cao lớp 2 phần 17

toan lop 2

BÀI ÔN LUYỆN TOÁN  LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 17


Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 17. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?


Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?


Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?


Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?


Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?


Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = y + 22 100 - 55 = y - 13

Dowload tài liệu: BÀI ÔN LUYỆN TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 PHẦN 17

0 nhận xét:

Đăng nhận xét