16/10/2017

Bài tập ôn luyên toán lớp 2 nâng cao phần 18

toan lop 2 nang cao


BÀI ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 2 NÂNG CAO PHẦN 18


Trang toanlop2.com xin gửi tới bạn đọc 10 bài tập ôn luyện toán lớp 2 nâng cao phần 17. Các bài toán dưới đây đều là các bài tập nâng cao giúp các em học sinh tự ôn luyện, nâng cao trình độ của mình.

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm x

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24
b. x + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.
b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

Bài 4: 

Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5: 

Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Dowload tài liệu: Bài tập ôn luyên toán lớp 2 nâng cao phần 18

0 nhận xét:

Đăng nhận xét